Občina Radenci: Referenduma o preimenovanju ulice v Radencih ne bo

Ustavno sodišče je odločilo, da se ulica v Radencih, ki jo je občinski svet iz Titove ceste preimenoval v Cesto slovenske osamosvojitve, do drugačne ureditve spet preimenuje v Titovo cesto.

Prlekija-on.net, torek, 1. junij 2021 ob 12:201
Titova cesta v Radencih buri duhove že nekaj časa

Titova cesta v Radencih buri duhove že nekaj časa

Kot vse kaže, referenduma o preimenovanju ulice v Radencih, ki je bil predviden 13. junija 2021, ne bo. Občina Radenci je namreč danes objavila izjavo za javnost, pod katero se je podpisal župan Roman Leljak, da "po odločitvi Ustavnega sodišča z dne 20.5.2021 referenduma o preimenovanju ulice v Radencih ne bo."

Celotno izjavo objavljamo spodaj.

Prebivalci bodo odločali o spremembi imena

O preimenovanju Titove ceste v Radencih bo lahko glasovalo 4.332 volilnih upravičencev


Iz Odločbe Ustavnega sodišča je razbrati, da je Občina Radenci vse postopke izpeljala pravilno, pomanjkljivost naj bi bila podana zgolj glede petnajstdnevnega roka, preden je predpis bil objavljen. Ugotavljamo, da je to relativno novo stališče Ustavnega sodišča, ki se v praksi še ni izpostavilo in bo po naši oceni imelo pomembne posledice za delovanje občin, saj pomeni, da dejansko nobenega predpisa ni mogoče objaviti pred pretekom petnajstih dni, ko je sprejet predpis na seji občinskega sveta. Navedeno bo dodatno zavlačevalo postopke v občinah, dodatno zbirokratiziralo sistem poslovanja občin in občine ne bodo mogle slediti hitrim gospodarskim spremembam.

Kot župan občine Radenci bom Občinskemu svetu Občine Radenci na redni seji, ki bo sklicana za 29. junij 2021, predlagal ponovno sprejetje spremembe Odloka, po katerem se bo Titova cesta preimenovala v Cesto osamosvojitve Slovenije, začel pa bo veljati petnajst dni po objavi v uradnem glasilu. Na ta način bomo v celoti spoštovali odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Ustavno sodišče nas v drugi točki predmetne Ustavne odločbe tudi poziva, da se do drugačne ureditve za poimenovanje uporablja stari

Odlok. Ta poziv Ustavnega sodišča ni mogoče razumeti drugače, kot da postopamo, kot smo zgoraj navedli.

V primeru, da bodo občani ponovno vložili zahtevo za izvedbo referenduma, pa bo Ustavno sodišče moralo tudi vsebinsko odločiti v smeri odklonilnega ločenega mnenja sodnika dr. dr. Klemna Jakliča in presoditi, ali ime Titova cesta lahko sploh obstaja. Spomnimo se, da je že leta 2011 Ustavno sodišče Republike Slovenije sprejelo odločitev, da je oseba Josip Broz Tito tudi simbol masovnih zločinov proti človečnosti, ki je prizadela človekovo dostojanstvo žrtev in njihovih bližnjih potomcev ter vsakega z občutkom minimuma morale in odgovornosti do sočloveka.

Pričakujemo, da bodo ta minimum morale in odgovornosti končno prevzeli tudi pobudniki nepotrebnega postopka za blokiranje preimenovanja Titove ceste in priznali potomcem žrtev, ki so res v manjšini, vsaj malo človeškega dostojanstva.

Ustavno sodišče je postavilo Upravno sodišče v položaj, ko mu očita, da ni smelo nadaljevati s postopkom in Občini ne glede na zadržanje Odloka s strani Ustavnega sodišča naložiti, da nadaljuje s postopkom izvedbe referenduma. To je še en dokaz nesmislov v našem pravnem sistemu, ko sodišča odločajo netransparentno in v nesodelovanju v škodo strank.

Občina Radenci je zaradi odločbe Upravnega sodišča izgubila približno 15.000 evrov.

Župan Občine Radenci
Roman LELJAKVeč v Politika