Uredila se bo cesta do novogradenj v novem naselju v Križevcih

Poti vodijo do parcel z novogradnjami.

Prlekija-on.net, sreda, 2. junij 2021 ob 08:18

Župan Občine Križevci mag. Branko Belec je podpisal gradbeno pogodbo za novogradnjo javnih poti v novem naselju v Križevcih. Poti vodijo do parcel z novogradnjami. Gradbena dela bo izvajala gospodarska družba GMW d.o.o. iz Turjancev, v pogodbeni vrednosti 79.998,16 EUR z DDV. Gradbeni nadzor nad investicijo bo vršil AKENING d.o.o.

V sklopu komunalne ureditve je tako predvidena izgradnja ceste v dolžini 138m, fekalne kanalizacije v dolžini 245m, meteorne kanalizacije v dolžini v dolžini 133m in odprti jarek v dolžni 155m, vodovoda v dolžini 70m ter položitev zaščitnih cevi za elektroenergetske kable in telekomunikacije.