Operacija Zeleni trikotnik vzpostavlja trajno partnerstvo, ki bo imelo sinergijske učinke na varovanje narave in okolja

Zeleni turizem je v razviti turistični ponudbi nujna smer nadaljnjega razvoja, saj bo v prihodnosti konkurenčen le turizem, ki bo temeljil na ekonomski uspešnosti turističnega poslovanja ter bo hkrati prizanesljiv in konstruktiven do naravnega, kulturnega in socialnega okolja.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 14. junij 2021 ob 18:55
Operacija Zeleni trikotnik

Operacija Zeleni trikotnik

Podjetje EKO v sklopu LAS UE Ormož skupaj s svojimi projektnimi partnerji Občino Ormož, Društvom za opazovanje ptic Slovenije (DOPPS), in podjetjem Z-eniac so.p izvaja projekt Zeleni trikotnik. Operacija Zeleni trikotnik vzpostavlja trajno partnerstvo, ki bo imelo sinergijske učinke na varovanje narave in okolja in trajnostni pristop k izvajanju aktivnosti pri vseh partnerjih. Vodilni partner operacije Zeleni trikotnik je Eko d.o.o , konzorcij pa še sestavljajo Občina Ormož, DOPPS in Z-eniac so.p. V projektu partnerstvo vzpostavlja, na različnih točkah, zanimive naravne in kulturne dediščine, kateri bo med seboj povezoval tri zelo pomembne točke Grajski park z Ormoškim gradom in Naravnim rezervatom Ormoške lagune. Njihova želja je, da povežejo vsebine na inovativen in nekoliko drugačen način z namenom ohranitve in izboljšanja stanja narave in okolja ter ozaveščanje ljudi, kako vsak posameznik lahko prispeva k ohranjanju naše narave in prispeva k trajnostnem turizmu brez embalaže.

Operacija Zeleni trikotnik

Operacija bo povezala segmenta narave in okolja

Vključili so tudi aktivnosti za opazovanje ptic, saj se pozitivni učinki na okolje in naravo odražajo na njenih populacijah. Z željo, da prispevajo k varstvu okolja in ohranjanju narave na območju UE Ormož ter širše v regiji bo operacija povezala segmenta narave in okolja. V operaciji izhajajo iz tega, da je interpretacija narave s pomočjo motoričnih elementov inovativen pristop učenja narave, glede na to pričakujejo, da bo taka metoda učenja narave vzbudila zanimanje šol iz UE Ormož (Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi) za obisk Zelenega trikotnika in tudi iz širše regije. Takšen način spoznavanja narave bo zanimiv tudi za šole s prilagojenim programom, ki naravni rezervat že obiskujejo, vendar bodo kompleksna motorična imitacijskega elementa narave za njih dodana vrednost v smislu inovativnega pristopa do spoznavanja narave. Prav gotovo pa so ciljna skupina tudi turisti, ki bodo prišli na ogled zavarovanega območja in bodo zraven tega, spoznali naravovarstvene aktivnosti za ohranitev izjemnega mokrišča. S projektom se ustvarja inovativno partnerstvo na področju varstva okolja in ohranjanja narave, spodbujajo se tudi aktivnosti ozaveščanja o nujnosti varovanja okolja in prilagajanje na podnebne spremembe.

Pri sami operaciji se bodo izvajale tudi delavnice osveščanja o varstvu narave. Delavnica za izdelavo kompostnega stranišča - sonaravno reševanje odstranjevanja človeških iztrebkov.

Operacija Zeleni trikotnik

Zeleni turizem nujna smer nadaljnjega razvoja

"Zeleni turizem je v razviti turistični ponudbi nujna smer nadaljnjega razvoja, saj bo v prihodnosti konkurenčen le turizem, ki bo temeljil na ekonomski uspešnosti turističnega poslovanja ter bo hkrati prizanesljiv in konstruktiven do naravnega, kulturnega in socialnega okolja. V ospredju zelenega turizma so destinacije, ki na prvo mesto postavljajo rastlinski in živalski svet ter kulturno dediščino. Pravzaprav lahko termin »zelen« že enačimo s terminom »trajnosten«. To pomeni čimbolj zmanjšati onesnaženost zraka, zemlje in vode, izboljševati kakovost življenja v lokalnih skupnostih, zagotoviti konkurenčnost lokalnega gospodarstva in hkrati zmanjšati vplive turizma na okolje in okolico. Z operacijo Zeleni trikotnik tako neposredno implementiramo ključne dejavnike ohranjanja narave in okolja, da bodo neokrnjena narava in naravne danosti bolj opazno konkurenčna prednost območja LAS UE Ormož," pravijo izvajalci projekta.Več v Kultura in izobraževanje