V zvezi z nezakonitim odlaganjem blata kazensko ovadbo podali zoper šest oseb

Ugotovljeno je bilo, da je pri določitvi lokacije za odložitev odpadkov sodeloval tudi 36-letni moški, ki je za to prejel plačilo.

Prlekija-on.net, petek, 18. junij 2021 ob 16:10
Onesnaženje nad območjem Pivoli, foto: Mirjana Fesel

Onesnaženje nad območjem Pivoli, foto: Mirjana Fesel

V izjavi za javnost je vodja SKP PU Maribor Beno Meglič predstavil okoliščine kriminalistične preiskave onesnaženja okolja v Pivoli. Na PU Maribor so v juniju prejeli več prijav in informacij suma neustreznega odlaganja odpadkov v naravi na območju Pivole pri Mariboru. V predkazenskem postopku so kriminalisti, z zbranimi obvestili ugotovili, da pri odloženih odpadkih niso bili upoštevani predpisi o njihovem ravnanju, v nadaljevanju pa so odkrili tudi njihov izvor. Prva kemična analiza oziroma vzorčenje tal in odpadkov je pokazala, da je bilo odloženo dehidrirano blato, ki vsebuje težke kovine (baker, cink, svinec) ter tudi bakterijo salmonelo. Ker je zaradi neupoštevanja predpisov nastala večja škodljiva posledica za okolje, so kriminalisti SKP PU Maribor zbirali obvestila v smeri dokazovanja elementov kaznivega dejanja Obremenjevanje in uničevanje okolja po 332. členu KZ-1.

V kriminalistični preiskavi so ugotovili, da je peterica osumljenih (eden iz podjetja z območja Celja, preostali pa iz podjetja z ljubljanskega območja), v okviru poslovanja gospodarskih družb, (kot zaposleni oz. kot odgovorne osebe), ravnala v nasprotju s sklenjenimi pogodbami o ravnanju z odpadki in s predpisi o varstvu okolja ter ravnanja z njimi. Motiv za njihovo protipravno ravnanje je bilo koristoljubje. Osumljene osebe so 3. 6. 2021 od pogodbene stranke prevzele skupno 9 tovorov odpadkov, v skupni teži okoli 197 ton in jih z dvema tovornima voziloma odpeljali in neustrezno odložili v naravi. Ugotovljeno je bilo, da je pri določitvi lokacije za odložitev odpadkov sodeloval tudi 36-letni moški, ki je za to prejel plačilo. Odpadki so bili odloženi na lokaciji, kjer so zaradi količine in značilnosti povzročili onesnaženost pitne vode ter škodo naravi.

Onesnaženje nad območjem Pivoli, foto: Mirjana Fesel

V zvezi z odlaganjem blata pridržanih šest oseb


Pridržali 6 osumljenih in izvedli 18 hišnih preiskav

Kriminalisti SKP PU Maribor so skupaj s kriminalisti iz Policijskih uprav Celje in Ljubljana ta teden pridržali 6 osumljenih in izvedli skupno 18 hišnih preiskav na območju PU Maribor, Celje in Ljubljana, pri katerih so iskali poslovno dokumentacijo in druge dokaze, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem postopku. Preiskavo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Dvema osumljenima so pridržanje odpravili, ker so minili razlogi za pridržanje, štiri pa so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru. Kazenska ovadba je podana zoper šest oseb zaradi utemeljenega suma, da so v sostorilstvu izvršili kvalificirano obliko kaznivega dejanja Obremenjevanje in uničevanje okolja po drugi točki prvega odstavka po 332. členu KZ-1 - s svojim ravnanjem so namreč povzročili škodljive posledice za zdravje ljudi in živali ter povzročili veliko škodo na rastlinah. Za kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora do 8 let.

V kriminalistični preiskavi so ugotovili, da je s strani osumljenih že v preteklosti prihajalo do kršitve posameznih predpisov v zvezi z obdelavo določenih vrst odpadkov, zaradi česar nadaljujejo z zbiranjem obvestil, pri tem pa sodelujejo s pristojnimi inšpekcijskimi službami in drugimi državnimi organi.

Pri tem poudarjajo, da je za obstoj kaznivega dejanja potrebno ugotavljati obseg škode na okolju. V primeru suma prekrška ali drugih nepravilnosti, bodo o svojih ugotovitvah obvestili ustrezne inšpekcijske organe.

Ekološka kriminaliteta je prednostna naloga policije

Ekološka kriminaliteta, predvsem pa področje nezakonitega pošiljanja nevarnih in nenevarnih odpadkov, postaja eden od donosnejših nezakonitih poslov na območju EU. Nezakonito trgovanje in prevoz nevarnih in nenevarnih odpadkov predstavljata potencialno veliko ogroženost za okolje in družbo.

"Organizirane kriminalne združbe poskušajo prevzeti in prodreti v družbe, ki se legalno ukvarjajo s prometom z odpadki in pod krinko legalnosti nadaljevati z nelegalnimi aktivnostmi in z odpadki pridobivati premoženjsko korist. Problematika nezakonitih pošiljk odpadkov se pri nas in v regiji povečuje, stroški obdelave nenevarnih in nevarnih odpadkov znotraj EU so v zadnjih dveh letih skokovito narasli. Gre za povsem nove pojavne oblike kriminalitete v smislu atipičnosti za klasične preiskovalce organiziranega kriminala, kar tovrstna dejanja postavlja na veliko višjo raven zahtevnosti," ob tem pojasnjujejo na PU Maribor.

Policija vsak sum storitve uradno pregonljivega kaznivega dejanja obravnava v skladu z določili Zakona o kazenskem postopku in pravili kriminalistične stroke. Ekološka kriminaliteta je tudi ena izmed prioritet dela policije.

Prve usmeritve za preiskovanje ekološke kriminalitete so bile v policiji pripravljene v 2008. Pri ekološki kriminaliteti gre za problematiko, ki ni klasična naloga policije, saj je za uspešen boj zoper ekološko kriminaliteto potrebno veliko pro aktivnega dela in učenja okoljske zakonodaje. Zadnji odmevnejši primeri nesreč, ki so povzročile znatno okoljsko škodo ali resno ogrozile varnost vodnih virov, potrjujejo, da preiskovanje ekološke kriminalitete pridobiva na pomembnosti in teži.

Zavedanje, da je okolje krhko in da z nespametnimi dejanji lahko povzročimo zelo hude posledice, ki vplivajo na življenje ljudi, do sedaj ni bilo tako izrazito. Policija je intenzivneje pričela ozaveščati notranjo javnost leta 2008. Leta 2016 je bila pripravljena strategija dela na področju ekološke kriminalitete.