Podelitev bralnih značk na OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici

Na podelitvi bralne značke tudi igralec Gorazd Žilavec

Vida Tivadar Mesarič, prof., mentorica Bralne značke, ponedeljek, 30. maj 2011 ob 23:091
Otroci z Gorazdom Žilavcem

Otroci z Gorazdom Žilavcem

Bralna značka je gibanje, ki otroke in mlade spodbuja k branju. Trudimo se, da bi otrokom in mladim olajšali in polepšali stik s knjigo in jim pomagali, da bi se spoprijateljili z njo. Želimo si še več: da bi postali redni bralci in to ostali tudi kasneje v življenju.
(povzeto po: http://www.bralnaznacka.com)

Tudi na Osnovni šoli Sv. Jurij ob Ščavnici se trudimo, da bi imeli čim več bralcev.  V vsakem razredu prvega in drugega triletja učenci preberejo 4 knjige in 1 pesniško zbirko, iz katere se na pamet naučijo tudi eno pesem. V tretjem triletju pa preberejo 5 knjig.

Od 1. do 5. razreda branje preverjajo učiteljice razredne stopnje, od 6. do 9. razreda pa knjižničarka. Čas branja je omejen od začetka septembra do konca aprila za tekoče šolsko leto. Učenci, ki opravijo bralno značko, prejmejo na zaključni proslavi v mesecu maju priznanje. Še posebej smo ponosni na naše ZLATE BRALCE, torej tiste, ki so v vseh letih OŠ opravili bralno značko. Ti prejmejo ob koncu posebno spominsko priznanje in knjigo.

V letošnjem šol. letu smo na podelitev bralne značke povabili Gorazda Žilavca, gledališkega in filmskega igralca, ki ga lahko trenutno spremljamo v vlogi Bena Sagadina v nanizanki Lepo je biti sosed. Učenci so mu pripravili presenečenje, saj so se predstavili z dramatizacijo omenjene nanizanke.

Nad obiskom igralca so bili zelo navdušeni, saj je na koncu skoraj vsak želel imeti njegov avtogram. Gorazdu Žilavcu smo se ob zaključku še zahvalili za obisk na naši šoli in mu zaželeli veliko uspeha na igralskem področju.

Neka misel pravi:
Med vsemi ljubeznimi v življenju je največ vredna tista,
za katero potrebuješ največ truda.
Vsak dan, vsako minuto, vsak trenutek...
in ko uspe, je vredna več kot kupi zlata!

Mnogim je letos uspelo, ker so se trudili vsak dan in vsako minuto, ostali pa se bodo trudili spet v naslednjem šolskem letu.