Ob 25-letnici v Novartisu v ospredju inovacije in uresničevanje ciljev za doseganje podnebne nevtralnosti

Janez Magyar, Robert Ljoljo in dr. Simon Rečnik so zasadili drevo prijateljstva. Ob 25-letnici Novartisa pa so na lokaciji posadili še osem novih dreves.

Prlekija-on.net, sobota, 3. julij 2021 ob 10:00
Janez Magyar, dr. Simon Rečnik in Robert Ljoljo zasadili drevo prijateljstva, foto: Novartis

Janez Magyar, dr. Simon Rečnik in Robert Ljoljo zasadili drevo prijateljstva, foto: Novartis

Župan Občine Lendava Janez Magyar, predsednik uprave Leka d.d. in Novartisa v Sloveniji Robert Ljoljo ter dr. Simon Rečnik, direktor Trdnih izdelkov Lendava, so v sredo na lendavski lokaciji skupaj zasadili drevo prijateljstva. Zaposlenim na lendavski lokaciji ga je podaril župan ob začetku delovanja t. i. Zelenega tima (Green team), skupine motiviranih zaposlenih, ki spodbujajo zelene predloge in krepijo okoljsko zavedanje. Ob 25-letnici Novartisa pa so na lokaciji posadili še osem novih dreves.

Kot so poudarili, prizadevanja za odgovorno rabo naravnih virov povezujejo zaposlene in izboljšujejo skupnosti. »Ponosni smo, da se Novartis uvršča med okoljsko odgovorna mednarodna farmacevtska podjetja in k uresničevanju ambicioznih okoljskih ciljev se zavezujemo tudi v prihodnje,« je izpostavil Robert Ljoljo. Sodelavcem na lokaciji Lendava se je zahvalil, da so s številnimi ukrepi v preteklem letu zmanjšali porabo vode na proizvedeno enoto in večji obseg proizvodnje dosegli z nižjo porabo energentov na zaposlenega. Tudi kultura trajnosti, zlasti raznolikosti in vključenosti, je eden od številnih razlogov, da je Novartis v Sloveniji v začetku leta osvojil mednarodni naziv »Top employer«. Ob letošnjem prvem četrtletju je presegel število 5000 zaposlenih, v občini Lendava pa je z več kot 700 zaposlenimi največji zaposlovalec.

Z objavo Poročila o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. za leto 2020, enajstega zapovrstjo, izpolnjujejo zahteve mednarodnih okoljskih standardov EMAS, POR in ISO 14001, ki so jih prostovoljno uveljavili na vseh Novartisovih lokacijah v Sloveniji in se s tem zavezali dodatnim neodvisnim presojam.

Iz poročila je razvidno, da je proizvodnja v enoti Trdni izdelki narasla za blizu 8 %, v enoti Antiinfektivi pa je nekoliko presegla raven predhodnega leta. Učinkovitost rabe energentov na zaposlenega so na lokaciji izboljšali za 3,5 % in skupno porabo energentov tako povečali samo za 1,6 %. Z ukrepi za dvig energetske učinkovitosti so prihranili 3538 GJ energije in s tem preprečili za 216 ton CO2e izpustov v ozračje. Skupne količine odpadkov, predane pooblaščenim izvajalcem, so se povečale za 11,6 %, pri čemer je bilo 99,8 % vseh odpadkov nenevarnih.

»Z raznovrstnimi projekti za optimizacijo rabe pitne in tehnološke vode smo porabo vode zmanjšali za 5,8 % in prihranili 77.000 m3 vode. Učinkovitost njene rabe na tono izdelka smo pri tem izboljšali za 7,4 %, k čemur je prispevala prenova fermentacijske proizvodnje. Učinke posodobitve tega procesa pričakujemo tudi v prihodnje, in sicer v povečani energetski učinkovitosti ter dodatnem znižanju ogljičnega odtisa,« je poudarila Gizela Štampar, direktorica Antiinfektivov Lendava.

V Trdnih izdelkih Lendava so s 26 pakirnimi linijami največji Novartisov obrat za pakiranje in eden ključnih dobaviteljev inovativnih zdravil v trdnih farmacevtskih oblikah za bolnike po vsem svetu. »Za povečanje naših proizvodnih zmogljivosti se osredotočamo na naložbe v visokotehnološke in avtomatizirane linije za pakiranje. S tem v svojo sredino privabljamo številne, tudi visoko izobražene talente, ki se želijo razvijati v mednarodnem poslovnem okolju,« je dodal dr. Simon Rečnik, direktor Trdnih izdelkov Lendava.

V času izrednih razmer so ob skrbi za zaposlene in bolnike v ospredje postavili podporo širši skupnosti. Novartisovi sodelavci v Sloveniji so ob začetku pandemije samoiniciativno organizirali izdelavo razkuževalnega sredstva in ga namenili 106 zdravstvenim domovom, bolnišnicam, domovom za starejše ter lokalnim skupnostim. Skupaj so prispevali več kot 27.000 litrov razkužila. Otrokom iz socialno šibkejših družin po vsej Sloveniji, med katerimi so bili tudi učenci Dvojezične osnovne šole Lendava I, pa so pomagali z donacijo 182 računalnikov z vso potrebno programsko opremo.

V Novartisu načrtujejo, da bodo ničelne emisije toplogrednih plinov uresničili že do leta 2030 in sočasno dosegli tudi nevtralno rabo vode ter plastike. Vodna nevtralnost predstavlja ničelno neto porabo vode. Količina vzete vode iz lokalnega okolja je tako enaka količini, ki se vanj vrne. Pri plastični nevtralnosti je količina uporabljene plastične embalaže enaka količini reciklirane.