Občinski svet Občine Križevci potrdil letošnje občinske nagrajence

Za častnega občana je bil potrjen mag. Pavel Šerc, priznanje s plaketo in listino bo prejel Igor Paldauf, pisna priznanja občinskega sveta pa Zvonko Osterc, Bojan Vidnar in Boštjan Šteiner.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 5. julij 2021 ob 10:02
Občinski svet Občine Križevci na 18. redni seji

Občinski svet Občine Križevci na 18. redni seji

Občinski svet Občine Križevci je zasedal na 18. redni seji. Svetniki so se seznanili s poročili Medobčinskega inšpektorata, finančnim in poslovnim poročilom OŠ Križevci, sprejeli so soglasje za vpis nad normativi v vrtec, sprejeli rebalans proračuna predvsem zaradi investicije ureditve kamešnice ter sprejeli sklepe o letošnjih občinski nagrajencih.

Za častnega občana je bil potrjen mag. Pavel Šerc, priznanje s plaketo in listino bo prejel Igor Paldauf, pisna priznanja občinskega sveta pa Zvonko Osterc, Bojan Vidnar in Boštjan Šteiner.

Občinska priznanja bodo podeljena na slavnostni seji občinskega sveta meseca septembra.