Najvišje oblike humanitarnosti

Nedavno je Mladinski center Prlekije obiskal direktor Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, območne službe Murska Sobota, mag. Aleksander Kavčič.

Prlekija-on.net, sobota, 10. julij 2021 ob 19:21
Aleksander Kavčič v MC Prlekije

Aleksander Kavčič v MC Prlekije

Mladinski center Prlekije od uradne ustanovitve v letu 1994 dalje posveča posebno skrb in zavzevanje za posameznike z manj priložnostmi, invalide, mlade, starejše, socialno ogrožene ter jim skozi vso svojo dolgoletno, neprekinjeno delovanje preko uresničevanja programsko-projektnih različnih vsebinskih oblik pomaga. Odločno se organizacija, ki deluje tudi kot socialno podjetje, zavzema za aktivno državljanstvo vseh zainteresiranih skupin in posameznikov iz ožjega in širšega območja kot tudi za njihovo dejansko in konkretno socialno-družbeno aktivacijo.

Kot najvišja oblika izvajanja humanitarnosti predstavlja nedvomno vključevanje teh depriviliginih skupin, ki so tudi dolgotrajno nezaposlene osebe v aktivno politiko zaposlovanja. Z velikim naporom in zalaganjem je MCP-ju uspelo vzpostaviti neodvisno delovanje ter zunanjo-notranji obsežen kompleks in od začetka delovanja pa vse do danes tako omogočiti skupno blizu 200-posameznikom različne oblike zaposlitev.

V zadnjem obdobju v Mladinskem centru Prlekije-Pokrajinskem centru nevladnih organizacij, socialnem podjetju, ki je nedavno ponovno pridobilo od države tudi status organizacije, ki deluje v javnem interesu, uspešno izvajajo Učne delavnice. V okviru njihovega izvajanja, ki za udeležence trajajo šest mesecev, posameznike načeloma iz depriviligiranih ciljnih skupin in ciljnih skupin socialnega podjetništva usposabljajo za dela in naloge univerzalnega poklica "mladinski delavec" . Do sedaj je v to obliko bilo vključenih 30 posameznikov, od tega je bilo čez polovico vključćenih omogočena zaposlitev. Projekt podpira Evropski socialni sklad in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Prav zaradi dolgoletnega uspešnega sodelovanja in partnerstva, ki bistveno omogoča izvajanje omenjene oblike aktivne politike zaposlovanja in najvišje oblike humanitarnosti posebaj za ljudi z manj priložnostmi, je nedavno organizacijo obiskal direktor Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, območne službe Murska Sobota, mag. Aleksander Kavčič.

Delovno srečanje je zelo lepo uspelo in izvenelo v prisrčnem vzdušju, kjer so se tudi nakazale možnosti še nadaljnega intezivnejšega sodelovanja v korist ljudi. Predstavnica MCP-ja Tamara Brumen je gostu podelila spominsko-protokolarno darilo, ki obsega zeleno baretko, lastno publikacijo avtorice Jasne Jurkovič,otroške pisateljice Zgodbice njam njam ter CD prleškega skladatelja Emila Glavnika Moje pesmi iz Prlekije. Tudi gost je mcp-jevce presenetil s svojim osebnim izvirnim darilom - sadiko prvovrstne jabljane in koristnim "inventarjem" za klubsko kuhinjo. Direktor, mag. Kavčič se je zadržal tudi v daljšem osebnem pogovoru z tukaj zaposlenimi, prostovolci in udeleženci Učnih delavnic. Z zanimanjem si je tudi ogledal notranje prostore in zunanji kompleks. Po uradnem delu so se še vsi prisotni zadržali ob sproščenem pogovoru in pogostitvi, udeleženec učnih delavnic Denis Kolbl pa je gostu v čast zaigral še na njemu najljubša glasbila - bobne.

Tekst: Franc Novak
Foto: Miha Selič
Video zapis: Anton Gregorinčič