Goljufali pri finančnih najemih vozil

Sedem osumljencev, starih od 34 do 73 let je v treh primerih ogoljufalo dve lizing hiši za 80.000 evrov

PU Murska Sobota, četrtek, 2. junij 2011 ob 14:19
Policija

Policija

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije so kazensko ovadili sedem osumljencev, ki so pri finančnem najemu avtomobilov v treh primerih ogoljufali dve lizing hiši za 80.000 evrov. Preiskovalni sodnik je zoper dva osumljenca odredil pripor.

Pri preiskavi opisanega primera so kriminalisti ugotovili, da se je z namenom goljufanja lizingodajalcev in pridobivanja protipravne premoženjske koristi združilo sedem osumljencev, starih od 34 do 73 let. Osumljenci bivajo na območju UE Maribor, eden izmed osumljencev pa na območju UE Murska Sobota.

Kazniva dejanja so izvrševali tako, da so osebne avtomobile visokega cenovnega razreda lizing hiši ponudili v odkup. Osumljenci pa so za finančni najem prodanega avtomobila vsakič pripeljali osebo, ki ni bila zaposlena in je brez premoženja. S ponarejenimi listinami o zaposlitvi te osebe so oškodovance zavedli, da so ponujeni avtomobil odkupili in izplačali  celoten znesek.

Ker najemniki  obrokov finančnega najema vozila niso plačevali, so se lizingodajalci  želeli zavarovati z zasegom avtomobila. Pri tem pa so ugotovili, da so osumljenci v postopku najema vozila predložili tudi ponarejena prometna dovoljenja, v katerih je bila lizing hiša vpisana kot lastnik vozila.

Kriminalisti so poleg zasega vozil v enem primeru zasegli tudi 49.000 evrov, ki ga je lizing družba izplačala osumljenim za nakup terenskega avtomobila BMW X 5.

Zoper osumljence je bila podana kazenska ovadba zaradi treh goljufij in treh kaznivih dejanj ponarejanja listin.