Geometrijska telesa v besedah in sliki

Osnovna šola Stročja vas se tudi v letošnjem šolskem letu lahko pohvali z nastalim primerom dobre prakse poučevanja.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 12. julij 2021 ob 08:58
Likovna pesem - OŠ Stročja vas

Likovna pesem - OŠ Stročja vas

Osnovna šola Stročja vas se tudi v letošnjem šolskem letu lahko pohvali z nastalim primerom dobre prakse poučevanja. V sklopu projekta SKUM (Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo), v katerem aktivno sodelujemo že četrto leto, je nastal primer medpredmetne povezave predmetov matematike in slovenščine. Pričakovano je bilo, da se bodo učenci z matematičnega področja naučili osnovne pojme pri prizmi, valju, piramidi in stožcu, s področja slovenščine pa povezavo likovnih podob pesmi z njeno sporočilnostjo. Sklepalo se je, da bodo učenci pri animiranju svojih scenarijev pridobljeno učno snov vedno znova ponavljali, se vanjo poglabljali in jo tako nevede ozavestili.

K sodelovanju sta bili povabljeni Andreja Goetz in Jelena Dragutinović iz Društva Slon (Vzgojno-izobraževalni program animiranega filma). Z vnosom umetnosti v neumetnostni predmet se je razbila običajna dinamika dela, pouk se je popestril in vzbudilo se je zanimanje za snov.
Devetošolci so ogromno pridobili s sodelovanjem v projektu SKUM, saj so bili lansko leto zaslužni za primer dobre prakse Od ust do mitohondrija, letos pa za Geometrijska telesa v besedah in sliki. Končna refleksija je pokazala, da so bili sprva nezainteresirani tako za snov kot za dodatno delo v obliki umetniškega vložka, kasneje pa se je skozi sam potek dela izkazalo, da jim je bilo v užitek. Usvojili so snov, ki bi jo morali tako ali drugače predelati.

Vabljeni k ogledu nastalega animiranega filma.

Petra Šijanec Koren in Marko Zanjkovič