V aditivu za živila ugotovljena prisotnost etilen oksida, pričakuje se odpoklic različnih proizvodov

Neskladni aditiv je bil distribuiran različnim proizvajalcem sladoleda v različne države članice.

Prlekija-on.net, petek, 16. julij 2021 ob 18:37
Aditiv se uporablja predvsem v proizvodnji sladoleda

Aditiv se uporablja predvsem v proizvodnji sladoleda

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) poroča, da je v mesecu juniju španski proizvajalec sladoledov v okviru internih kontrol v eni od surovin, ki se uporabljajo v proizvodnji sladoleda - aditivu E410 gumi iz zrn rožičevca, ugotovil prisotnost etilen oksida. Uporaba slednjega zaradi svojih toksikoloških lastnosti ni dovoljena v pridelavi pridelkov niti v nadaljnjih stopnjah živilske verige. Ne glede na navedeno, je bilo omenjeno sredstvo uporabljeno za namen preprečevanja mikrobiološkega tveganja, zato so ostanke dokazali v samem aditivu.

Omenjeni aditiv se v živilski industriji uporablja v majhnih količinah (v sladoledu praviloma manj kot 1%), zato je tudi vsebnost etilen oksida ter njegovega metabolita v končnem izdelku izredno nizka in ga je tudi težko analitsko določati.

Neskladni aditiv je bil distribuiran različnim proizvajalcem sladoleda v različne države članice.

Zaradi široke uporabe aditiva kot tudi razvejane distribucije proizvodov, je EU Komisija z namenom poenotenega pristopa pri obravnavi ugotovljene problematike v vseh državah članicah sprožila aktivnosti. Sklicani so bili trije sestanki kriznih koordinatorjev in ekspertov za ostanke fitofarmacevtskih sredstev in sicer 29. 6., 30. 6. in 13. 7. 2021. UVHVVR je podprla preventivne aktivnosti na ravni EU in je zato soglašala s končnim predlogom Komisije, ki se glasi:

- za katerikoli proizvode, ki vsebujejo aditiv E410, ki je bil onesnažen z etilen oksidom (etilen oksid prisoten nad mejo kvantifikacije analitske metode (0,1mg/kg), pri čemer se uporabi definicija za ostanke FFS, predpisana v uredbi 396/2005), ni možno določiti varne izpostavljenosti potrošnikov, zato predstavljajo tveganje za zdravje potrošnikov,

- posledično morajo izvajalci dejavnosti, ki so dali proizvode, ki vsebujejo etilen oksid (četudi le v aditivu) v promet, le-te umakniti in odpoklicati ter o tem ustrezno obvestiti potrošnike in pristojni organ.

UVHVVR zaradi široke uporabe aditiva pričakuje izvedbe umikov/odpoklicev različnih proizvodov. Ob tem priporočajo potrošnikom, da spremljajo objave tako na spletnih straneh proizvajalcev in trgovcev ter spletni strani UVHVVR, med obvestili za potrošnike.

UVHVVR je s problematiko že seznanila distributerje, proizvajalce živil in trgovce ter jih pozvala k poostreni notranji kontroli nad etilen oksidom, kar je tudi predmet uradnega nadzora.