Pri OŠ Križevci bodo uredili novo rokometno igrišče

Gre za pomembo pridobitev za učence in občane, saj se z vlaganjem v športno infrastrukturo spodbuja zdrav življenjski slog.

Prlekija-on.net, sreda, 11. avgust 2021 ob 11:23
Podpis pogodbe za novogradnjo rokometnega igrišča

Podpis pogodbe za novogradnjo rokometnega igrišča

Občina Križevci se je lani novembra prijavila na razpis Fundacije za šport, za sofinanciranje gradnje športnih objektov. Konec maja letošnjega leta so prejeli odločbo, da bo investicija sofinancirana v znesku 20.482,00 EUR.

Občina je izvedla postopek javnega naročila in izbrala najugodnejšega ponudnika, ki bo izvedel rokometno igrišče s podlago iz tartana. Investicija se bo izvajala na zemljišču pri OŠ Križevci. Gre za pomembo pridobitev za učence in občane, saj se z vlaganjem v športno infrastrukturo spodbuja zdrav življenjski slog.

Na javno naročilo so prejeli tri ponudbe. Ponudbi dveh ponudnikov sta presegali zagotovljena proračunska sredstva naročnika. Izbrani ponudnik, s katerim je župan Občine Križevci mag. Branko Belec, v torek, 10. avgusta, sklenil gradbeno pogodbo, je gospodarska družba Nograd d.o.o., ki jo zastopa direktor Marko Novak. Pogodbena vrednost del znaša 138.057,92 EUR z DDV. Gradbeni nadzor izvaja gospodarska družba ENERGO - MAKS d.o.o., ki jo zastopa dr. Ksenija Golob, istoimenska gospodarska družba je bila tudi izdelovalec projektne dokumentacije. Dela bodo zaključena v mesecu oktobru.Več v Gospodarstvo