Gasilke in gasilci so se zbrali na 92. občnem zboru PGD Gabrnik

V načrtih dela za letošnjo leto je glavna naloga bila obnova dvorane, pisarne in garaže, kar je že končano, vzdrževanje vozil in izobraževanje članstva.

Ivan Trunk, ponedeljek, 23. avgust 2021 ob 17:18
Občni zbor PGD Gabrnik

Občni zbor PGD Gabrnik

Na praznično nedeljo, 15. avgusta, so se članice in člani PGD Gabrnik v gasilskem domu zbrali na 92. občnem zboru društva. Zaradi koronavirusa občnega zbora niso uspeli opraviti v zimskem času, ko se opravi večina občnih zborov. V začetku je Miran Muhič, predsednik PGD Gabrnik pozdravil vse zbrane, nato pa je bilo na dnevnem redu izvolitev delovnega predsedstva, katerega je vodil Jani Herga. Sledilo je branje poročil o delovanju PGD Gabrnik v letu 2020 in sicer so poročila prebrali predsednik društva, poveljnik Roman Frlež, tajnica Irena Rajh, blagajničarka Jerneja Čeh in predsednica nadzornega odbora Marija Strnad.

V poročilu o delovanju društva v letu 2020 je predsednik PGD Gabrnik povedal naslednje: leto 2020 se je začelo povsem normalno. 11.1. so gostili občni zbor Športnega društva Juršinci. 1. februarja so uspešno izpeljali nogometni turnir "Med vasmi" v športni dvorani Juršinci. 8. 2. so izpeljali 91. občni zbor društva, udeleževali so se občnih zborov drugih društev in drugih različnih srečanj. 12. marca je bila razglašena epidemija, katera je trajala do 31. maja, kar je začasno ustavilo večino nalog, ki so jih imeli v načrtu. 20. junija so se udeležili 18. Poli maratona kot kolesarji, 27. so imeli sestanek upravnega odbora o nakupu zemljišča od soseda pri gasilskem domu.

Poveljnik je v poročilu navedel naslednje: 3. januarja so gasili požar v Bodkovcih, februarja so pomagali prekrivati strehe in pomagali so odstranjevati podrta dreves po neurju močnega vetra v občini Juršinci, marca so razvažali zaščitne maske na njihovem požarnem rajonu, junija so čistili odtočne cevi in vršili varovanje na Poli maratonu. Julija so opravili reševanje pri delovni nesreči v Juršincih, odstranjevali so osja in sršenja gnezda v stavbah, avgusta so imeli požarno stražo na koncertu Saša Avsenika pri Puhovem muzeju v Sakušaku, oktobra pa so gasili požar v Žamencih.

V načrtih dela za letošnjo leto, katerega je že pol mimo in so že kar nekaj zadev opravili, je glavna naloga bila obnova dvorane, pisarne in garaže, kar je že končano, vzdrževanje vozil in izobraževanje članstva.

Ob koncu občnega zbora so zaslužnim članom podelili priznanja, diplome in napredovanja. Posebno priznanje je za 70 let delovanja v gasilskem društvu prejela Klara Horvat. Člane sta v imenu občine Juršinci pozdravila in nagovorila podžupan občine Alojz Herga in občinska svetnica Dragica Toš.

Na koncu je sledila še svečana prisega novega operativnega gasilca, kar je postal Zvonko Čuš.