Šolski prag prestopilo dobrih 21 tisoč prvošolk in prvošolcev

V Sloveniji bo v šolskem letu 2021/22 delovalo 456 matičnih osnovnih šol ter 315 podružničnih šol.

Prlekija-on.net, sreda, 1. september 2021 ob 08:35
Otroci vstopajo v šolo

Otroci vstopajo v šolo

Osnovne šole bo v šolskem letu 2021/2022 obiskovalo predvidoma 193.116 učenk in učencev (lani 191.036), od tega je v sredo, 1. septembra, šolski prag prestopilo 21.198 prvošolk in prvošolcev (lani 21.438). V podravski statistični regiji je 3.051, v pomurski statistični regiji pa 927 prvošolčkov.

V Sloveniji bo v šolskem letu 2021/22 delovalo 456 matičnih osnovnih šol ter 315 podružničnih šol.

V 28 osnovnih šol s prilagojenim programom in 20 enot s prilagojenim programom pri osnovnih šolah bo predvidoma vključenih 3.426 otrok.

V 15 zavodov za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami bo predvidoma vključenih 77 otrok (vrtec), 979 učenk in učencev ter 326 dijakinj in dijakov. V domsko vzgojo bo predvidoma vključenih 868 otrok in mladostnikov.

Staršem pripada pravica do plačane odsotnosti z dela

Za spremstvo prvošolčka na prvi šolski dan vam pripada pravica do plačane odsotnosti z dela


Na osnovnih šolah je bilo v šolskem letu 2020/21 zaposlenih 12.742 učiteljic in učiteljev obveznega programa, 5.542 učiteljic in učiteljev razširjenega programa ter 2.208 drugih strokovnih delavcev.

V šolskem letu 2021/2022 bo delovalo 6 zasebnih osnovnih šol, ki bodo skupaj vpisale 227 prvošolčkov, skupno pa jih bo obiskovalo 1.908 učenk in učencev.

V šolskem letu 2021/2022 bo delovalo 54 javnih glasbenih šol in 16 zasebnih. Javne glasbene šole bo obiskovalo predvidoma 24.362 učencev, zasebne pa predvidoma 1.852 učencev.

Srednješolcev je letos okoli 76.000, od tega v začetnem letniku programov nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in gimnazijskega izobraževanja okrog dobrih 20.000 novincev.

Šolanje trenutno po modelu B

Organizacija in izvedba pouka bo potekala po modelu B, kar pomeni, da se bosta v vzgojni-izobraževalnih zavodih izvajala tako obvezni kot neobvezni del izobraževalnega procesa. Ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) se lahko izvajajo vse dejavnosti in programi, vključno z dnevi dejavnosti, šolo v naravi in plavalnimi tečaji. Plavalni tečaji za učence se lahko izvajajo, vendar le ob upoštevanju priporočil NIJZ in priporočil za športna bazenska kopališča in kopalno vodo v bazenih v času pojavljanja COVID-19.

Prav tako je možna izvedba šol v naravi v skladu s higienskimi priporočili NIJZ. Če je možno, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport priporočajo izvedbo programa šole v naravi v okviru enega oddelka, in to v nastanitvah, ki so ustanovljene za ta namen (Centri šolskih in obšolskih dejavnosti). Izvajajo se lahko tudi dnevi dejavnosti, ki se praviloma izvajajo na šoli oziroma v čim večji meri na varnem odprtem prostoru.Več v Kultura in izobraževanje