Prenovljena stavba NMP ZD Ljutomer dobiva končno podobo

Predvidena selitev v prostore nove stavbe je načrtovana v začetku oktobra.

Prlekija-on.net, četrtek, 16. september 2021 ob 18:43
Prenova stavbe NMP ZD Ljutomer

Prenova stavbe NMP ZD Ljutomer

V zadnjih letih so v ZD Ljutomer veliko vlagali v sodobno opremo in v zelo pomembno izobraževanje zdravnikov, reševalcev in medicinskih sester. Prostorsko so v zadnjih letih prenovili praktično vse oddelke, najstarejši del zdravstvenega doma pa predstavlja stavba urgence, ki pa jo prenavljajo od sredine aprila. V stavbi bodo z razširitvijo in nadgradnjo izboljšali pogoje za delo in tako še dvignili kvaliteto obravnave uporabnikov svojih storitev.

Dosedanja stavba urgence je postala manj primerna za kvalitetne storitve in obravnavo, kakršno zahtevajo trendi sodobne medicine. Zaradi pomanjkanja primernih prostorov, ki bi zagotavljali dovolj prostora, primerne delovne pogoje in seveda visoke standarde varovanja pacientovih pravic in osebnih podatkov ter sledili sodobnim izzivom obravnave nalezljivih bolezni, je bila nujno potrebna reorganizacija in modernizacija prostorov stavbe. Nov projekt stavbe urgence je sodoben in zasnovan za prihodnost, tako da bo kos največjim obremenitvam in izzivom, ki jih čakajo. Projekt temelji na usklajevanju vseh deležnikov, ki se vključujejo v delo znotraj stavbe, ter je ustvarjen na podlagi izkušenj iz primerljivih urgentnih enot doma in v tujini.

Začasno se prostori dežurne službe in nujne medicinske pomoči nahajajo v glavni stavbi ZD Ljutomer. Predvidena selitev v prostore nove stavbe je načrtovana v začetku oktobra 2021. Investicijo je v celoti financiral ZD Ljutomer, predvidena končna vrednost investicije pa znaša 650.000 evrov.

Vizualizacija NMP Ljutomer
Vizualizacija NMP Ljutomer

Eden izmed redkih ZD s prisotnim zdravstvenim delavcem 24 ur na dan

"Medicina je glede diagnostičnih in terapevtskih možnosti v zadnjih letih močno napredovala. Hkrati je postala draga in kompleksna oprema dostopnejša tudi primarni ravni zdravstva, spekter znanja zdravstvenih delavcev na tej ravni pa postaja vse širši. Celotno zdravljenje na primarni ravni je usmerjeno v čim hitrejšo in natančnejšo diagnostiko. To je še pomembnejše v našem zdravstvenem sistemu, saj so čakalne dobe za nekatere specialiste in preiskave neizmerno dolge. Zavedamo se, da pacient od naših storitev pričakuje visoko kakovost, tako glede medicinske strokovnosti kot tudi opremljenosti prostorov in varnosti obravnave.

Zadnja leta v Zdravstvenem domu Ljutomer opravljamo veliko medicinsko-tehničnih postopkov in posegov, ki so bili v preteklosti le domena specialistov v bolnišnicah. Ker gre pri obravnavi pacienta v splošni ali dežurni ambulanti za težko ločljivo mejo, smo ostali zvesti centralizaciji izvajanja medicinsko-tehničnih postopkov splošnih in pediatričnih ambulant ter dežurne službe/nujne medicinske pomoči v dosedanji stavbi urgence (infuzije, EKG, urgentni ultrazvok, tehnično zapletenejši posegi, kirurška oskrba ran, obposteljni urgentni laboratorij itd.). Hkrati so se v dosedanji stavbi NMP organizirali vsi reševalni prevozi, izvajala se je triaža, tukaj pa je bilo in bo še naprej tudi mesto dežurne službe in nujne medicinske pomoči. Seveda je to tudi mesto, na katerem 24 ur na dan vse dni v letu vsem državljanom RS nudimo zdravstveno varstvo. Ponosni smo na to, da smo eden izmed redkih zdravstvenih domov, ki smo zadnja leta delo organizirali tako, da je v stavbi urgence 24 ur na dan prisoten zdravstveni delavec, kar občanom in državljanom omogoča neprekinjeno dostopnost zdravstvenih storitev," še ob tem pojasnjujejo v ZD Ljutomer.Več v Gospodarstvo