Brezplačna psihosocialna pomoč

Nedavno je Mladinski center Prlekije uspel na javnem razpisu Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti še prej pa na javnem razpisu Občine Ljutomer glede vzpodbude sofinanciranja programov socialnega varstva, zdravstveno-preventivne dejavnosti in humanitarnosti.

Prlekija-on.net, torek, 12. oktober 2021 ob 19:06
Mladinski center Prlekije

Mladinski center Prlekije

Mladinski center Prlekije-Pokrajinski center nevladnih organizacij, socialno podjetje skozi daljšo časovno obdobje nudi različne pomoči in izvaja različne vsebine za individualno ter skupinsko ciljno skupino širšega območja ljutomerske lokalne skupnosti oziroma pomursko-podravske regije. Tako je organizacija s strani države že leta 2005 pridobila status delovanja v javnem interesu na področju socialnega varstva, leta 2011 še pa dodatno na področju mladinskih struktur, ki se je pa v tem letu ponovno obnovil.

Nedavno je Mladinski center Prlekije uspel na javnem razpisu Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti še prej pa na javnem razpisu Občine Ljutomer glede vzpodbude sofinanciranja programov socialnega varstva, zdravstveno-preventivne dejavnosti in humanitarnosti. V organizaciji vabijo, da se vključite tako tudi v brezplačni in kvalitetni ter strokovni psihosocialni program - podpora družinam v tveganih in/ali konfliktnih situacijah.

»Medčloveški odnosi so lahko pekel. Lahko pa so čudovita duhovna pot.« E.Tolle

Hoja in odločitev za drugačno pot je za vsakega posameznika edinstvena in samo njegova. Pa vendar se naše poti križajo in na križišču naših srečanj lahko spoznavamo, da smo si v resnici zelo podobni, in da v resnici nismo sami. Da se naše potovanje k drugačnemu življenju začne s soočanjem s težkimi vsebinami in občutki, ki jih odkrivajo izgube, ločitve... Ko sprejmemo odgovornost za njih in njihovo izražanje se v nas, ob podpori varnega odnosa in skupine, v kateri se počutimo sprejete, razumljene in podprte, prebudi upanje in odločenost za drugačne, zdrave in povezujoče odnose s sabo, tudi z bivšim partnerjem in predvsem za bolj zavesten ter sočuten odnos do lastnih otrok.

Program je prvenstveno namenjen razvezanim staršem in osebam, ki izvajajo starševsko skrb, ter sorodnikom otrok razvezanih staršev. Zagotovljena je anonimnost in zaupnost.

Program se bo izvajal v obliki osmih zaporednih delavnic. Za udeležbo na delavnicah je potrebna predhodna prijava na e-naslov: mcp@siol.net oziroma pelargos.zdt@gmail.com ali po telefonu: 02 584 80 33. Strokovna voditeljica delavnic je profesionalna mladinska delavka, sodelavka MCP-ja mag. Andreja Pernek Vreča, spec. ZDT.

Srečanja potekajo na sedežu Mladinskega centra Prlekije na Spodnjem Kamenščaku 23.

Vsebinsko in časovno zaporedje delavnic, ki se še v skladu z željami in interesom lahko dodatno dopolnijo:

  • ­­­­Lastno soočanje z razvezo, 28.9.2021
  • Vpliv neizraženih čustev na naše telo in odnose, 5.10.2021
  • Partnerstvo po ločitvi, naravni odzivi na relacijsko travmo, 12.10.2021
  • Lahko razvezano postane vez? 19.10.2021
  • Potrebe otroka in čustvena zapuščina prednikov, 26.10.2021
  • Razbremenjeni otrok, 2.11.2021
  • Starševstvo po ločitvi, 9.11.2021
  • Odnos, ki lahko zdravi, 16.11.2021

Tekst, foto:
Miha Selič