V Ormožu bodo v naslednjih mesecih preuredili dve večji križišči v krožišči

Prvo križišče z lokalno cesto bo s prekategorizacijo postalo del vzhodne obvoznice, semaforizirano štirikrako križišče pa bo preoblikovano v krožno križišče.

Prlekija-on.net, nedelja, 17. oktober 2021 ob 08:18
Semaforizirano štirikrako križišče bo postalo krožno križišče

Semaforizirano štirikrako križišče bo postalo krožno križišče

Konec lanskega leta smo pisali o gradnji krožišča v Ormožu na cesti G1-2/0398, 1313 Ormož - Središče ob Dravi. Gre za križišče tik za naseljem, ena cesta vodi v mesto Ormož, ostale pa proti Ljutomeru, Središču ob Dravi ter na ormoško obvoznico. Na DRSI so nam takrat pojasnili, da je ob tem predvidena preureditev obstoječega semaforiziranega križišča v krožno križišče, s čimer se bo povečala pretočnost prometa.

Sedaj smo na DRSI preverili, na kateri stopnji je trenutno ta projekt. Na DRSI so nam pojasnili, da trenutno vodijo dva investicijska projekta, ki vključujeta ureditev dveh križišč v Ormožu. Prvo križišče bo urejeno v okviru investicijskega projekta Vzhodna obvoznica Ormož v sklopu katerega je predvidena ureditev lokalne zbirne ceste št. 303011 Ljutomerske ceste od km 0,710 do km 0,910 in lokalne krajevne ceste št. 304511 odsek Ormož od km 0,000 do km 0,500, ki bo s prekategorizacijo postala del vzhodne obvoznice Ormož.

Križišče v Ormožu

V Ormožu se bo obstoječe semaforizirano križišče preuredilo v krožišče


Gradbena dela zajemajo ureditev državne ceste v dolžini cca. 0,750 km, ureditev štirih križišč, od tega eno krožno križišče na glavni cesti, ureditev cestne razsvetljave, ureditev odvodnjavanja in ostalih komunalnih vodov na obravnavanem območju ter ureditev površin za pešce in kolesarje.

Za navedena dela je pogodba z izbranim izvajalcem gradbenih del CP Ptuj d.d. - vodilni partner in Komunalno podjetje Ormož d.o.o. - partner že podpisna. Vrednosti pogodbenih del znaša 1.086.466,44 evrov (Direkcija bo prispevala 962.700,62 evrov, Občina Ormož pa 123.765,82 evrov). Izvajalec je bil že uveden v delo in trenutno ureja formalnosti pred dejanskim pričetkom del (tehnološki elaborat, dovoljenje za zaporo ceste,...). Dela bodo zaključena predvidoma v maju 2022. Na javno naročilo so poleg izbrane prispele še tri ponudbe v vrednostih 1.272.543,18 evrov, 1.452.094,05 evrov in 1.716.041,46 evrov.

Križišče Vzhodna obvoznica Ormož
Prvo križišče bo urejeno v okviru investicijskega projekta Vzhodna obvoznica Ormož, vir: DRSI

Semaforizirano štirikrako križišče bo postalo krožno križišče

Drugo križišče pa bo urejeno v sklopu investicijskega projekta Ureditev križišča Ormož, ki vključuje preoblikovanje semaforiziranega štirikrakega križišča v krožno križišče. Gradbena dela zajemajo ureditev krožnega križišča na glavni, regionalni in lokalni cesti, ureditev javne razsvetljave v območju krožišča, ureditev odvodnjavanja in ostalih komunalnih vodov na obravnavanem območju ter ureditev površin za pešce in kolesarje.

Tudi za ureditev tega križišča je že podpisana pogodba z izvajalcem gradbenih del CP Ptuj d.d.- vodilni partner in Komunalno podjetje Ormož d.o.o. - partner. Pogodbena vrednost del znaša 667.197,98 evrov (Direkcija prispeva 624.645,01 evrov in Občina Ormož 42.552,97 evrov). Tudi za to gradbišče je izvajalec že uveden v delo in prav tako ureja formalnosti pred dejanskim pričetkom del (tehnološki elaborat, dovoljenje za zaporo ceste...). Pogodbeni rok dokončanja teh del je junij 2022.

Na javno naročilo je poleg izbrane prispela še ena ponudbe v vrednosti 893.280,65 evrov, so še nam pojasnili na DRSI.

Ureditev križišča Ormož
Drugo križišče bo urejeno v sklopu investicijskega projekta Ureditev križišča Ormož, vir: DRSI


Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Gospodarstvo