Zdravnika sta si z zlorabo svojega položaja pridobila več kot milijon evrov protipravne premoženjske koristi

S kršitvijo več predpisov s področja medicine dela, prometa in športa, sta neupravičeno izdajala zdravniška spričevala, tudi zdravniška potrdila o prebolelosti COVID-19.

Prlekija-on.net, torek, 9. november 2021 ob 15:24
Kriminalisti

Kriminalisti

Sektor kriminalistične policije PU Maribor danes v okviru predkazenskega postopka, izvaja zaključne aktivnosti pri preiskavi kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Pri izvedbi vseh operativnih aktivnosti sodeluje več kot 100 kriminalistov iz policijskih uprav Maribor, Ljubljana, Celje, Novo mesto, Murska Sobota, Kranj in Nova Gorica.

Na območju več policijskih uprav so na podlagi odredb sodišča do sedaj opravili večje število hišnih preiskav poslovnih in stanovanjskih prostorov ter vozil, kjer so iskali poslovno dokumentacijo in druge materialne dokaze, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku.

Več o tem je povedal vodja SKP PU Maribor Beno Meglič.

Poteka preiskava

Na območju več policijskih uprav preiskava kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete


Predkazenski postopek, ki ga usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, poteka v smeri utemeljitve sumov storitve kaznivih dejanj:

  • Zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu Kazenskega zakonika, za katero je predpisana kazen zapora od enega do osmih let,
  • Jemanje podkupnine po 261. členu KZ-1, za katero je predpisana zaporna kazen od enega do osmih let in denarna kazen in
  • Dajanje podkupnine po 262. členu KZ-1, za katero je predpisana zaporna kazen od enega do šestih let in denarna kazen.

Na območju več policijskih uprav so na podlagi odredb sodišča do sedaj opravili večje število hišnih preiskav poslovnih in stanovanjskih prostorov ter vozil, kjer so iskali poslovno dokumentacijo in druge materialne dokaze, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku.

Predkazenski postopek poteka zoper dva zdravnika, ki sta zlorabila svoj uradni položaj s tem, da sta s kršitvijo več predpisov s področja medicine dela, prometa in športa, neupravičeno izdajala zdravniška spričevala, ki jih:

  • podjetja in druge organizacije morajo pridobiti kot pogoj za delo svojih zaposlenih ali
  • jih člani organizacij potrebujejo za dokazovanje zdravstvene sposobnosti za opravljanje določenega dela ali določene dejavnosti, kot so npr. športne dejavnosti.

Predkazenski postopek poteka tudi zoper odgovorne osebe podjetij in organizacij, ki so za svoje zaposlene oz. člane na tak način pridobile zdravniška spričevala.

V daljšem obdobju sta si pridobila več kot 1 milijon EUR protipravne premoženjske koristi

Prav tako je bilo ugotovljeno, da je eden od osumljenih zdravnikov kot uradna oseba zlorabil svoj položaj zdravnika tudi s tem, da je v času trajanja epidemije Covid-19 in v času veljavnosti več ukrepov za zajezitev okužb z virusom SARS-Cov-2 več osebam proti plačilu denarne nagrade, neupravičeno izdal večje število zdravniških potrdil o prebolelosti COVID-19, čeprav je vedel, da osebe COVID-19, niso prebolele.

Prav tako je osumljeni zdravnik v zvezi COVID-19 proti plačilu neupravičeno izdajal tudi potrdila o opravljenih hitrih testih (t.i. HAG testih) in testih PCR.

"Ker so se kazniva dejanja izvrševala prikrito, smo kriminalisti v predkazenskem postopku na podlagi izdanih odredb izvajali prikrite preiskovalne ukrepe in na ta način pridobili več dokazov o načinu izvrševanja kaznivih dejanj. V današnjih aktivnostih na hišnih preiskavah iščemo dokaze o utemeljevanju korupcijskih kaznivih dejanj," je povedal Meglič.

Ugotovljeno je, da sta si osumljena z vsemi storjenimi kaznivimi dejanji v daljšem obdobju pridobila več kot 1 milijon EUR protipravne premoženjske koristi.

"Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Maribor smo v skladu z določili Zakona o kazenskem postopku odredili policijsko pridržanje za dva osumljena. Zaradi obstoja pripornih razlogov bomo kriminalisti SKP PU Maribor v zakonitem roku oba pridržana osumljena s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku. Ker so nekatere aktivnosti policije še v teku, več informacij trenutno ne moremo posredovati," še je povedal Meglič.Več v Črna kronika