Knjižnici Lenart in Ormož prejeli posebno pohvalo za projekte

Ob Dnevu splošnih knjižnic so podelili nagrade za najboljše projekte splošnih knjižnic. Knjižnici Lenart in Ormož sta prejeli posebno pohvalo za projekte, ki so jih oblikovali z veliko mero občutka za svoje okolje in ljudi v njem.

Prlekija-on.net, petek, 19. november 2021 ob 17:57
Knjižnica Ormož

Knjižnica Ormož

Združenje splošnih knjižnic je ob Dnevu slovenskih splošnih knjižnic, ki ga vsako leto obeležujemo 20. novembra, podelilo nagrade najboljšim knjižničnim projektom, nastalih v obdobju zadnjih treh let. Med 15 prijavljenimi projekti so izbrali tri, ki kažejo inovativen pristop k strokovnemu knjižničarskemu delu oziroma k oblikovanju storitev za uporabnike.

Združenje splošnih knjižnic podeljuje nagrado za najboljše projekte že deveto leto zapored, z namenom spodbuditi razvoj in kakovostno delo splošnih knjižnic ter napredek na področju storitev za uporabnike, na področju strokovnega dela in na področju vodenja knjižnic.

Nagrade so letos prejeli:

Mariborska knjižnica za projekt "Podcasti ABC bralne pismenosti"
Knjižnica na inovativen način preko podcastov ozavešča strokovno in splošno javnost o pomenu bralne pismenosti in bralne kulture v širšem javnem prostoru. Podcasti Centra za spodbujanje bralne pismenosti Mariborske knjižnice so inovativen način ozaveščanja strokovne in širše splošne javnosti o pomenu bralne pismenosti ter gradnji bralne kulture v širšem javnem prostoru. Projekt podcastov se navezuje na doseganje ciljev Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti in uresničevanje strokovnih priporočil za splošne knjižnice.

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto za projekt "24-urna izposoja naročenega knjižnega gradiva"
Projekt omogoča uporabniku 24-urno izposojo naročenega knjižnega gradiva neodvisno od lokacije ter delovnega časa knjižnice. Knjižnična storitev 24-urne izposoje naročenega knjižnega gradiva iz zbirke matične enote, ki ga uporabnik prevzame v za to namenjeni pametni omari, samostojno, hitro in neodvisno od lokacije ter delovnega časa knjižnice predstavlja pomembno noviteto, zlitje osnovne dejavnosti knjižnic in zmožnosti informacijske tehnologije. Projekt je zasnovan sodobno in v skladu s potrebami časa, saj omogoča uporabnikom prevzem naročenega gradiva kadarkoli to časovno uspejo. Na takšen način prihajajo naproti tudi uporabnikom, ki imajo netipične in zahtevne časovne razporeditve in obveznosti.

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik za projekt Kamniška literarna transverzala
S povezovanjem različnih področij, dejavnosti, okolij in izvajalcev omogoča uporabnikom te knjižnične storitve drugačno izkušnjo knjižnice. Kamniška literarna transverzala je voden pohod, na katerem udeleženci spoznavajo določeno okolje, kulturne in naravne znamenitosti ter osebnosti, ki izhajajo iz tega okolja. Za vsako transverzalo nastane vodnik, ki vsebuje predstavitev kraja ali območja, vključuje odlomke strokovnih in literarnih del o območju, slikovno in tudi kartografsko gradivo, pri njej pa poleg knjižničnega osebja sodelujejo poznavalci iz lokalnega okolja, društva, ustanove in krajevne skupnosti ali posamezniki, kot pripovedovalci in tudi kot vodniki.

Posebno pohvalo so za projekte, ki so jih oblikovali z veliko mero občutka za svoje okolje in ljudi v njem, prejeli:

Knjižnica Lenart
Knjižnica je na eni strani poglobljeno delala z uporabniki, predvsem s predstavniki ciljnih skupin, ki so v času epidemije covida-19 zaradi slabšega poznavanja in uporabe spletnih orodij ostali na robu, na drugi strani pa so na izjemno zanimiv način na splet prenesli domoznansko dejavnost.

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož
Knjižnica se je poglobljeno in sočutno približala posameznikom, ki nimajo stika s knjižnico in je ne zaznavajo kot del njihovih življenj. Na ta način jim je uspelo dvigniti obisk in izposojo, kar so tudi strokovno poglobljeno ves čas spremljali.

Knjižnica Radlje ob Dravi
Knjižnica je uspešno povezala vrtec, knjižnico in družino z dolgoročnim ciljem, da spodbudi obiskovanje knjižnice in branje, predvsem pa tvorno sodelovanje pri ohranjanju kulture, jezika in poselitve tega občutljivega geografskega prostora. Knjižnica namreč deluje v zelo redko poseljenem obmejnem okolju, ki je podvrženo velikemu številu dnevnih migracij, kar se kaže tudi pri obisku knjižnice.
Več v Kultura in izobraževanje