Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo

Namen projekta je poglobiti vedenje o pomenu strpnosti in izpostaviti problematiko nestrpnosti.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 29. november 2021 ob 15:54
Mednarodni dan strpnosti v vrtcu Mala Nedelja

Mednarodni dan strpnosti v vrtcu Mala Nedelja

Vrtec pri OŠ Mala Nedelja se je tudi v letošnjem letu vključil v nepridobitni projekt za vrtce, osnovne in srednje šole z naslovom Mednarodni dan strpnosti - dan za strpnost in prijateljstvo.

Namen projekta je poglobiti vedenje o pomenu strpnosti in izpostaviti problematiko nestrpnosti. Namen našega projekta je tudi, da skozi uresničevanje vseh ciljev spodbujamo prijateljstvo med otroki, medsebojno spoštovanje, razumevanje, sprejemanje ter posledično tudi sodelovanje med njimi.

Tema projekta je: Z DRUGIM RAVNAJ TAKO, KOT DA SI ŽELIŠ, DA BI DRUGI RAVNALI S TABO.

V skupini 4-6 let smo se v jutranjem krogu pogovorili, da bomo svojo pozornost namenili strpnosti, saj je strpnost zelo pomembna za naše odnose, ki jih imamo drug do drugega, in da je pogoj za to, da lahko sodelujemo, se skupaj igramo, ustvarjamo in napredujemo v tem, da se imamo radi in smo prijatelji.

V naši skupini smo brali pravljico Pekarna Mišmaš, avtorice Svetlane Makarovič. Po prebrani pravljici smo se z otroci pogovorili o vsebini pravljice. Nato so si otroci izbrali eno od možnosti likovnega ustvarjanja. Izbrali so lahko, da narišejo nestrpno ravnanje drugih do peka Mišmaša ali pa narišejo spoštljiv odnos do peka Mišmaša, tako kot bi oni želeli, da bi ravnali z Mišmašem. Risali so z modrim flumastrom in slikali z vodena barvicami. Ko so otroci zaključili ustvarjanje, smo skupaj z njimi razstavili likovne izdelke. Razstavo smo si skupaj ogledali in vsak otrok je predstavil svoj likovni izdelek.

Na koncu smo se usedli v krog strpnosti in prijateljstva, kjer je vsak otrok povedal pohvalo ali zaželel kaj lepega o svojem sosedu v krogu. Pogovorili smo se o tem, kaj so otroci novega spoznali. Nato smo skupaj zapeli in zaplesali na pesmico Mi se imamo radi.

Velikokrat v življenju nas zanese, da smo nestrpni, kajti strpnost ni dana sama po sebi, ampak, se je vsak dan znova učimo, tako odrasli kot otroci. Zato ne pozabimo, da z drugimi ravnajmo tako, kot da si želiš, da bi drugi ravnali s tabo.

Zapisala: Anita Kosi, koordinatorka projekta Eksena.
Več v Najmlajši