Ob rušenju malonedeljske stare osnovne šole se spomnimo njenih začetkov

Prvi del šole je bil zgrajen leta 1872, drugi pa leta 1903. Celotna stavba je stala skupno 24.000 kron, k temu pa je še potrebno prišteti 500 kron za dela, ki so jih vaščani opravili brezplačno.

Branko Košti, torek, 7. december 2021 ob 11:59
Rušenje stare šole pri Mali Nedelji

Rušenje stare šole pri Mali Nedelji

Vsemu in vsem na tem svetu se enkrat izteče čas, tej realnosti se ni mogla izogniti niti malonedeljska stara osnovna šola, hram učenosti, ki je osnovno izobrazbo nudil okrog sto dvajsetim generacijam otrok. Prav je, da se sedaj, ko stara šolska zgradba izginja z obličja zemlje, ozremo v njeno zgodovino, v leto 1872, ko je bil zgrajen prvi del šolske zgradbe in se spomnimo začetkov poučevanja mladine v kraju, ki sega še dobri dve stoletji nazaj.

V šolski kroniki namreč lahko preberemo, da so pri Mali Nedelji že pred letom 1650 poučevali mladino duhovniki in organisti. Prva šola je bila postavljena leta 1783 v stari mežnariji, ki je stala na mestu današnje stare šole. Dve leti pozneje, leta 1785, so na istem mestu zgradili novo učilnico z mežnarijo, iz sredstev tedaj razpuščenega društva Sv. Sebastijan in iz prispevkov graščin Negova, Sahterturn, G. Radgona, Frajburg, Lukavci in Sekovska škofija. Za zidavo te šole in kuhinje, so uporabili kamenje in opeko iz kapele Sv. Ane na starem pokopališču pri cerkvi. Ta šola je bila pretežno lesena in s slamo krita ter je bila že po 43 letih pretesna in v tako slabem stanju, da so jo leta 1818 obnovili, vendar zaradi vedno večjega priliva otrok tudi ta zgradba ni več zadostovala.

Stara šola Mala Nedelja

Pričelo se bo rušenje stare šole pri Mali Nedelji


Iz zapisa v šolski kroniki leta 1879 izvemo, da je bil prvi del šole, katera se sedaj podira, zgrajen leta 1872. Imel je dve učilnici, stanovanje za nadučitelja z dvema sobama, kuhinjo, shrambo in klet ter podstrešje, eno sobico pa je imel tudi podučitelj. Sobo, kuhinjo in shrambo je v zgradbi imel tudi mežnar. »Pivnico« (klet) v zgradbi sta imela še župnik in kaplan. Zraven šolske zgradbe je bil hlev in drvarnica, ki sta jo lahko uporabljala učitelj in mežnar.

Šolsko poslopje je že po 26 letih postalo pretesno, zato je tedanji Krajni šolski svet pričel z akcijo dozidave novega šolskega trakta. Dozidava se je pričela v mesecu aprilu 1901 leta. Zidarski mojster Jožef Strajnšek je do konca aprila s svojimi delavci izkopal zemljo za kleti in pripravil temelje. Vse vasi šolskega okoliša so v mesecu maju 1901 pričele z izdelavo opeke ter navozile pesek in opeko na gradbišče. Temeljni kamen za novogradnjo je bil dne 29. maja 1901 položen ob prisotnosti množice vaščanov, županov in mladine. Vaščani so pri delu pomagali prostovoljno. Zidarsko delo, čeprav z velikimi težavami, je bilo končano 17. avgusta 1901. Ni pa bilo pripravljeno ostrešje, tako da je ostalo zidovje nepokrito do konca septembra. Med tem je tudi močno deževalo. Nova zgradba je bila pokrita 30. septembra 1901, s tem je bilo delo za to leto končano.

V letu 1902 so nadaljevali z zidarskimi deli, ki so bila končana 15. oktobra 1902. Medtem so na novogradnji delali tudi ostali obrtniki. Šolska zgradba je bila končana šele spomladi leta 1903. Kolavdacijska komisija je pregledala zgradbo 21. marca 1903. Celotna stavba je stala skupno 24.000 kron, k temu pa je še potrebno prišteti 500 kron za dela, ki so jih vaščani opravili brezplačno. Ob veliki noči 1903 je bila šolska zgradba sicer pripravljena za sprejem učencev vendar je deželni šolski svet sklenil, da se 4 razrednica razširi v 5 razrednico in tako so učenci že v začetku hodili v šolo v dveh izmenah.Več v Gospodarstvo