Sejo zaključili preden se je sploh začela

Seja namreč ni bila sklepčna, ker se je večina svetnikov iz programa odjavila. Razlog je bil nestrinjanje, da seje ne potekajo v živo pač pa preko tehnologije na daljavo.

Prlekija-on.net, sreda, 15. december 2021 ob 18:11
15. redna seja OS Občine Ljutomer

15. redna seja OS Občine Ljutomer

V sredo, 15. decembra, je bila sklicana 15. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije na daljavo. Na dnevnem redu je bilo osem točk, med njimi tudi Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2022 - predlog.

A članice in člani OS niso prišli niti do potrjevanja zapisnika s prejšnje seje. Seja namreč ni bila sklepčna, ker se je večina svetnikov iz programa odjavila. Razlog je bil nestrinjanje, da seje ne potekajo v živo pač pa preko tehnologije na daljavo. To sta izpostavila predvsem svetnika iz stranke SD, Damjan Bogdan in Dejan Karba, ki se sklicujeta na dopis Ministrstva za javno upravo, kjer so zatrdili, da sklicevanje sej na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije ni več zakonsko dopustno, ker ni razglašena epidemija.

A je županja, mag. Olga Karba skupaj s pravno službo občine pojasnila, da 4. odstavek 35. člena Zakona o lokalni samoupravi pravi, da se seja lahko skliče na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije tudi v primeru "če predstavlja izvedba seje z osebno navzočimi člani občinskega sveta tveganje za zdravje in varnost članov občinskega sveta, in je to nujno zaradi sprejetja odločitev, s katerimi ni mogoče odlašati."

Ob tem se je razvila debata, po kateri so nato nekateri svetniki in svetnice, ki se s tem niso strinjali, sejo zapustili oz. se iz programa odjavili. Ker seja s tem ni bila več sklepčna, se je predčasno zaključila. Naslednja seja je tako predvidena v letu 2022.

Celotno sejo si lahko ogledate v priloženem videu.Več v Politika