V Gajševskem jezeru zaznali prisotnost pesticidov

Podatki monitoringa kakovosti jezer v Sloveniji so pokazali obremenitev s pesticidi v zadrževalnikih severovzhodne Slovenije. Zaradi pesticidov sta v zmernem stanju zadrževalnika Ledavsko in Gajševsko jezero, kjer so presežene vsebnosti pesticida metolaklora.

Prlekija-on.net, torek, 21. december 2021 ob 12:18
Gajševsko jezero

Gajševsko jezero

Rezultati državnega monitoringa kažejo, da se pesticidi pojavljajo v zadrževalnikih severovzhodne Slovenije. Glede na nacionalno zakonodajo dobrega stanja ne dosegata Ledavsko in Gajševsko jezero, ostalih devet jezer oziroma zadrževalnikov pa je v dobrem stanju, sporoča Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso).

"Evropska okoljska agencija (EEA) je pred kratkim objavila kazalec o vsebnosti pesticidov v vodah, iz katerega bi lahko sklepali, da so v Sloveniji najslabši rezultati v jezerih. EEA sicer že sama v svojem poročilu ugotavlja, da analize niso na mestu zaradi razlik pri številu pregledanih vod in različnega posredovanja podatkov," navaja Arso.

Obremenitev s pesticidi v zadrževalnikih severovzhodne Slovenije

"Države imamo zelo različne monitoringe, kar vpliva na napačne zaključke v indikatorju. V Sloveniji na primer pesticide redno spremljamo le na tistih jezerih in zadrževalnikih, v katerih jih tudi pričakujemo. Poleg tega so analize pogosto izvedene le v času rastne sezone, ko je pojavljanje pesticidov največje in ne tekom celotnega koledarskega leta, ki povprečno vsebnost znižuje. Naša soseda Avstrija pesticidov v jezerih niti ni poročala, ker jih v jezerih ne analizirajo. Poročanje je prostovoljno in države se same odločajo, katere in koliko pesticidov bodo poročale, kar prav tako vpliva na zaključke," še ob tem poroča Arso.

Slovenija v sistem EOINET (European Environment Information and Observation Network) vnaša podatke za 11 jezer in zadrževalnikov od tega dve naravni jezeri (Blejsko in Bohinjsko jezero), eno umetno jezero (Velenjsko jezero) in osem zadrževalnikov: zadrževalnik Šmartinsko jezero, zadrževalnik Slivniško jezero, zadrževalnik Perniško jezero, zadrževalnik Gajševsko jezero, zadrževalnik Ledavsko jezero, zadrževalnik Klivnik, zadrževalnik Mola in zadrževalnik Vogršček.

"EEA smo predlagali, da izračun za slovenska jezera popravijo in da pri izračunu upoštevajo tudi tista jezera, kjer pesticidov ne analiziramo redno, saj analiza pritiskov obremenitve ne pokaže. V tem primeru bi od 11 poročanih jezer in zadrževalnikov bila zaznana preseganja na štirih zadrževalnikih, kar bi pomenilo 36% preseganj. Nobene od naših pripomb pred objavo kazalca EEA ni upoštevala," poudarja Arso.

Podatki monitoringa kakovosti jezer v Sloveniji so pokazali obremenitev s pesticidi v zadrževalnikih severovzhodne Slovenije. Ocene tretjega Načrta upravljanja voda kaže, da sta zaradi pesticidov v zmernem stanju zadrževalnika Ledavsko in Gajševsko jezero, kjer so presežene vsebnosti pesticida metolaklora. Obe naravni jezeri, Blejsko in Bohinjsko, s pesticidi nista obremenjeni, v nobenem vzorcu pesticidi niso bili prisotni. V nekaterih zadrževalnikih severovzhodne Slovenije se pesticidi pojavljajo, vendar koncentracije ne presegajo mejne vrednosti za dobro stanje, še navaja Arso.Več v Narava