S pisano paleto barv dali svojevrsten pečat Bioplinarni v Središču ob Dravi

Sodelovanje Centra starejših občanov Ormož in Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo Dornava - DE VDC ORMOŽ

Prlekija-on.net, četrtek, 30. junij 2011 ob 21:30
Pred poslikavo

Pred poslikavo

V juniju so se v Centru starejših občanov Ormož in Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo Dornava odzvali povabilu lastnika Bioplinarne g. Domna Jurša in tudi sami pustili sled na tehnologiji 21. stoletja. S čopičem v roki ter s prijatelji ob strani so se podali na zid velikih razsežnosti, ob katerem so dobili občutek majhnosti.
Vendar so vedeli, da bodo skupaj zmogli več, kot bi si upali zamisliti, saj se družijo že četrto leto in so izpeljali že kar nekaj odmevnih akcij. Govorimo o medgeneracijskem druženju stanovalcev CSO Ormož ter uporabnikov ZUDV Dornava, ki so vključeni v DE VDC Ormož, ki se od leta 2007 odvija pod sloganom »Drug drugemu smo potrebni«. Z eno besedo bi lahko rekli, da so drug drugemu prostovoljci.

Sodelovanje se je pričelo po predstavitvi prostovoljnega dela ene izmed uporabnic VDC-ja svojim kolegom, ki je navdušeno pripovedovala o svojih občutkih koristnosti in pomoči stanovalcem CSO Ormož pri sprehodih. Marjetka je iz druženja s stanovalci črpala zavedanje, da zmore tudi ona nekomu pomagati in da ni vedno le pomoči potrebna.
 
NAMEN IN CILJI druženja:
  • vzpostavljati trajno medgeneracijsko povezovanje in medsebojno spoštovanje
  • stanovalcem, uporabnikom omogočati  navezovanje stikov izven domskega, VDC-jevskega  okolja ter odprtje institucij navzven
  • razvijati  socialne  spretnosti, integracijo v lokalno okolje, spodbujati skupinsko delo
  • spoznati ljudi z motnjo v duševnem razvoju, odpravljati predsodke in stereotipe ter sprejemati  drugačnost
  • spoznavati  izkušnje starejših ljudi, doživljati  starost kot pomembno življenjsko  obdobje, zavedati se   lastne minljivosti, pridobivati  komunikacijske  in socialne spretnosti
  • preko druženja in pomoči krepiti samozavest, pozitivno samopodobo, pridobivati občutek lastne vrednosti, pomembnosti in odgovornosti
  • spodbujati skrb za drugega, pomoč in empatijo
  • organizirati skupne projekte
Koordinatorji obeh institucij so si  leta 2007 zastavili program, načrt sodelovanja. Delo je zastavljeno kontinuirano - skupinska srečanja, druženja v obliki različnih dejavnosti po urniku, ki je načrtovan skozi celo leto. Kot prioriteta je izpostavljena pomoč starostnikom na vozičkih pri sprehodih ali opravljanju kakršnihkoli obveznosti v mestu.

Stanovalci, ki so na vozičku in odvisni od tuje pomoči ter nimajo nikogar od svojih, ali pa so njihovi svojci zelo oddaljeni, so neizmerno hvaležni, da jim prostovoljci  DE VDC-ja mesečno omogočijo stik z zunanjim svetom, obisk trgovine, banke, slaščičarne, ipd. Tako izgubijo občutek, da so osamljeni in pozabljeni. Sprehodi jih napolnijo s pozitivno energijo, vedrino, pomenijo jim stik s svetom in življenjem, ter razvijanja čuta solidarnosti, kot vrednote moderne družbe.

V skupino prostovoljcev VDC-ja je redno vključenih 6 uporabnikov. V domu pa se aktivnostim priključijo stanovalci v okviru lastne želje, sprehodom pa tisti, ki so najbolj osamljeni in nemočni. Zaradi večjega števila pomoči potrebnih stanovalcev, kot je prostovoljcev pa se stanovalci v teh druženjih izmenjujejo. Na raznih prireditvah, ki jih organizira CSO Ormož, pa se skupini prostovoljcev priključijo tudi drugi uporabniki VDC-ja, ki prav tako želijo starejšim pričarati lepši dan. Takrat postanejo vsi ena velika skupina prostovoljcev – skupaj obarvajo dan rumeno in čutijo toplino drugega.

Delavnice potekajo izmenično, enkrat v prostorih doma, drugič v delavnici DE VDC Ormož oz. v drugih delavnicah Zavoda Dornava. V letih druženja so organizirali številne kreativne delavnice (izdelovanje voščilnic, nakita, izdelovanje skupne slike, slikanje na platno, polstenje volne, izdelovanje pustnih mask, peka piškotov…). Srečanja so velikega pomena za medgeneracijsko povezanost in prenos znanja terizkušenj.

Ob zavedanju obojestranske koristi, tako za uporabnike VDC-ja, kot za stanovalce doma, poskušajo sprotno, skupaj nadgrajevati načrtovani program in ga popestriti z novimi vsebinami, saj so skupaj boljši.

»Zavedanje, da nič ni stalno,
da smo vsi ujeti v vrtiljaku časa,
ki neizbežno hiti k večnosti,
nas je povezalo na skupni poti.«

P. Berlak