Franc Jurša predstavil revizijsko poročilo na osnovi njegovih pojasnil

Novinarska konferenca poslanca DZ Franca Jurša; odzvala se je tudi županja mag. Olga Karba

Branko Košti, Dejan Razlag, sreda, 20. julij 2011 ob 12:157
Z novinarsko konferenco 19. julija, je poslanec DZ in nekdanji župan Občine Ljutomer Franc Jurša izpolnil obljubo, dano 15. 3. 2011 ob predstavitvi Poročila o opravljeni notranji reviziji v Občini Ljutomer. Po njegovem mnenju je županja mag. Olga Karba medijem takrat predstavila rezultate revizije le delno, kar je nedopustno, saj je poročilo celota, zato bi ga bilo treba predstaviti v celoti.

Jurša je podvomil v verodostojnost poročila in korektnost poročanja Karbove, pomisleke je imel tudi glede izbire revizijske hiše. Večji del revizijskega poročila sta po njegovem mnenju napisali delavka Občinske uprave Angela Lukman in županja Karbova, saj sta samo ti dve poimensko imenovani v poročilu. Zato je sprožil vrsto postopkov s ciljem zaščite dobrega imena ter vestnega dela v odbobju svojega županovanja v letih 2006 – 2010. Kot prvo je pridobil Poročilo o reviziji, ki mu ni bilo dostopno, saj je bilo opremljeno z oznako »zaupno« in si ga je moral pridobiti preko Pooblaščenke za informacije javnega značaja.

Jurša sprožil postopek na sodišču proti Karbovi
Na ugotovitve revizije je podal revizijski hiši argumentirana pisna pojasnila in pripombe, ki so bile v veliki meri upoštevane, ne pa vse. Zaradi dvoma v verodostojnost poročila in vseh postopkov se sedaj z zadevo ukvarja Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor proračuna. Županjo je prek odvetniške pisarne pozval, naj umakne neveljavno poročilo s spletne strani, na skupni novinarski konferenci stvari razčistita in zadevo končata. Ker do roka, 10. junija županja ni odreagirala, je Jurša sprožil postopek na sodišču zaradi kaznivega dejanja blatenja časti in dobrega imena.

V nadaljevanju je bivši župan predstavil drugo revizijsko poročilo, izdelano na osnovi njegovih pojasnil, pripomb in sugestij, katero do sedaj ni bilo predstavljeno. Kot pomembnejše doplnitve revizijskega poročila Jurša navaja:
  • Jasno zapisane omejitve poročanja. Poročilo je celota, zato se sme uporabljati le kot celota.
  • Podaljševanje pogodbenega roka in dodatna dela z aneksi niso nezakonito ravnanje; v tej smeri je mnenje revizorjev dopolnjeno.
  • Izrazoslovje pri pregledu investicij je očiščeno navedb neučinkovitega ter negospodarnega ravnanja občine in dopolnjeno s sumom negospodarnega načrtovanja občine.
  • Dejansko stanje zadolženosti občine je veliko pod nivojem zakonsko možnega.
  • Najhujša očitana kršitev bivšemu županu, kršenje zakona pri postopku gradnje komunalne infrastrukture za potrebe stanovanjskega naselja na Jurševki, je v doponjenem poročilu črtana.
S to novinarsko konferenco se pojasnjevanje in dokazovanje dejanskega stanja Občine Ljutomer in vodenju postopkov revizije, za Franca Juršo končuje. Obljubil pa je, da bo predstavnike medijev seznanil z ugotovitvami pristojnih organov, ko bo od njih prejel ustrezne rešitve.

Zadeve je pojasnila tudi Karbova
Odzvala se je tudi Karbova ter pojasnila, da so navedbe Franca Jurša neresnične. Med drugim je dejala da revizijsko poročilo o poslovanju Občine Ljutomer ni bilo razveljavljeno, kot tudi ni izgubilo svoje zaupne narave. Prav tako je pojasnila, da so pripombe in pogledi g. Jurša bili dodani k revizijskem poročilu, ki je v dopolnjeni obliki še manj prijazno do očitkov zoper njega, saj mu ob prvotnih ugotovitvah odgovarja na njegove navedbe in dodatno utemeljuje kršitve v času njegovega županovanja. Ker se dejstva niso spremenila, se o tej zadevi niso imeli namena več oglašati, saj bi brez utemeljitve izpostavljali g. Jurša pritiskom javnosti.

Pojasnjuje še, da v kolikor želi g. Jurša parlamentirati na to temu, bodo seveda ustrezno odstranili osebne podatke in sto strani dolgo poročilo posredovali javnosti. Ne nazadnje so v skladu z zakonom gradivo posredovali konec marca 2011 tudi kriminalistom. Prav tako pripravljajo druge odškodninske ukrepe o katerih bodo obvestili javnost, ko bodo sproženi.


Več v Politika