2000 zlatih zrn za novo tisočletje

Turistično društvo Cven uspešno izvedlo projekt 2000 zlatih zrn za novo tisočletje

Branko Košti, nedelja, 24. julij 2011 ob 22:20
2000 zlatih zrn za novo tisočletje

2000 zlatih zrn za novo tisočletje

Grünt TD Cven je v nedeljo, 24. julija, ponovno zaživel. Na njem so se poleg številnih domačinov in okoličanov zbrali predstavniki večine društev, ki sodelujejo v projektu 2000 zlatih zrn za novo tisočletje.

Naj spomnimo, da je navedeni projekt ob prehodu v novo tisočletje na pobudo Marjana Kosa pričelo TKD Babinci leta 1999, ko so v tem kraju posejali 2000 zrn pšenice in ga poželi leta 2000. Dvatisočim semenom so dodali semena največjega klasa, jih predali TD Dediščina iz Jurovskega dola, in na ta način se je projekt začel širiti po Sloveniji. Doslej so zlata zrna posejali in poželi že v dvanajstih krajih: v Babincih, Jurovskem delu, Zrečah, Cankovi, Rodiku na Primorskem, Soviče-Dravci v Halozah, Stari Gori, Vurberku, Brunku pri Šentjanžu, Tešanovcih in na Cvenu.

Prireditve so se udeležili županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, dolgoletni predsednik Pomurske TZ Štefan Dravec, podpredsednik PTZ Valentin Odar, predsednik Društva oračev Slovenije in župan občine Dobrovnik Marjan Kardinar, predsednik Medobčinske TZ Slovenska Bistrica Leopold Turk, predsednik KS Cven Boro Zemljak, direktor Agrosata Štefan Kranjec, navzoči pa so bili tudi člani TKD Babinci, TD Vurberg-Duplek, TD Cankova, KTD Mali rijtar Tešanovci, KTD Klopotec Soviče-Dravci, KUD Vladko Mohorič Zreče, TD Šentjanž, TD Dediščina Jurovski dol, KŠD Telče in TD Rodik.

Prireditev, katero je suvereno na svoj način povezoval Pepek z brega, je s pozdravnim nagovorom odprl predsednik TD Cven Janko Horvat,  županja Olga Karba je čestitala domačinom za uspešno izvedbo projekta in izrazila željo, da bi v času njenega županovanja skupaj zasejali seme, ki bi ga na koncu uspešno poželi kot plod trdega in skupnega dela.

Pred pričetkom žetve je po tradciciji predsednica nosilca projekta, TKD Babinci Jožica Berden, predala hlebec kruha in srp gospodinji cvenskega grünta Marici Košnik, nato pa so gostje izbrali največji klas, ki je zrasel na parceli. Prvi snop sta požela gospodar in gospodinja Milan in Marica Košnik, nato so za delo poprijeli še gostje in parcela Lopar je bila hitro požeta. Sledila je mlatev s cepmi, vendar zaradi vlažnosti precej zrnja ni hotela iz klasja, zato so morali pomagati tudi z rokami. S pomočjo bintmlina so zrnje ločili od plev, ga spravili v vrečo in stehtali. Tako so ugotovili, da je iz 2668 zrn, katera so posejali 16. oktobra lani, zraslo 3048 klasov, v katerih je bilo 6,68 kg zrnja. Skupaj s 64 zrni, kolikor je vseboval največji klas, so predstavnikoma  Kulturno športnega društva Telče iz občine Sevnica, ki bo nadaljevalo projekt v letu 2011 in 2012, izročili 2750 semen, katera bodo posejali jeseni.

Po okrepčilu s kislo žüpo in izmenjavi daril so za veselo razpoleženje poskrbeli člani ansambla Vitica, pomagal pa je tudi ansambel Proti toči iz Tešanovec.