Ta konec tedna v Gornji Radgoni 12. sejem LOV in 6. sejem NATURO

Sejma, ki se bosta v Gornji Radgoni odvijala od 8. do 10. aprila, ponujata pogled v prihodnost, ki je lahko bolj zelena, po meri narave in človeka.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 4. april 2022 ob 15:58

Obeta se pestro dogajanje

Na novinarski konferenci v prostorih Pomurskega sejma so mag. Lado Bradač, predsednik Lovske zveze Slovenije, dr. Miroslav Žaberl, predsednik Ribiške zveze Slovenije, mag. Robert Režonja, generalni direktor Direktorata za gozdarstvo in lovstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Jože Prah, predsednik Sveta za turizem pri Turistični zvezi Slovenije in Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma predstavili 12. Mednarodni sejem lovstva in ribištva LOV ter 6. Mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v naravi NATURO, ki bosta potekala v Gornji Radgoni od 8. do 10. aprila.

Mednarodna zveza za varstvo narave ocenjuje, da je ogroženih kar 138.000 živalskih vrst, od tega 28 odstotkov tako zelo, da bi lahko v naravi za vedno izginile. Kritično ogroženih je več kot 8.400 vrst, dodatno je še skoraj 30.000 takih, ki so posebej ranljive. Od četrtine vseh poznanih rastlinskih in živalskih vrst na svetu naj bi jih bilo okoli milijon na robu izumrtja. Mnoge bodo izumrle, še preden jih bodo znanstveniki odkrili in opisali... Naravni ekosistemi naj bi se v zadnjih desetletjih zmanjšali za kar 47 odstotkov.

Morda je prav Slovenija ena redkih držav, ki bi bila lahko za zgled pri varovanju okolja. Več kot 37 odstotkov površine našega ozemlja je vključenega v omrežje evropsko pomembnih habitatov in vrst Natura 2000. Na tem področju smo vodilni v Evropski uniji. Posebnost Slovenije je tudi, da na tako majhnem območju živi zelo veliko različnih živali in rastlin. Do zdaj so strokovnjaki pri nas zabeležili približno 15.000 živalskih vrst, 6000 rastlinskih vrst in 5000 vrst gliv. Med njimi je veliko endemičnih. Okrog 850 je živalskih endemitov, od katerih jih ima v Sloveniji 22 prevladujočo razširjenost, vključno z jamskimi živalmi. Eden od primerov dobre prakse za ohranjanje živalskih vrst in ekosistema je tudi doseljevanje risa v Sloveniji v okviru projekta LIFE Lynx.

Sejma ponujata pogled v prihodnost, ki je lahko bolj zelena, po meri narave in človeka

Kljub nekaterim spodbudnim podatkom pa naj bi se Slovenija segrevala dvakrat hitreje od svetovnega povprečja. In še vedno spreminjamo kmetijske površine v zazidalne ter krčimo gozdove, da bi pridobili nova kmetijska zemljišča. Slednje bo še toliko bolj v ospredju zaradi nemirne situacije v svetu, ki nas priganja k čim večjih prehranski samooskrbi. Gozdove, rastline in živali ogrožajo tudi vse bolj očitne posledice klimatskih sprememb, ki so posledica poseganja človeka v okolje. Ne nazadnje je v zadnjih dveh letih dokazala pogubne vplive našega nezdravega odnosa do okolja tudi epidemija novega koronavirusa.

Mednarodni sejem lovstva in ribištva v svoji 12. ponovitvi in 6. mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v naravi NATURO ponujata pogled v prihodnost, ki je lahko bolj zelena, po meri narave in človeka. Ne ponujata le pestre izbire lovske in ribiške opreme, pripomočkov za druženje z naravo, aktivnega oddiha v najbolj zelenih turističnih destinacijah, doživetij v planinah in gozdovih ter naravne prehrane. Ponujata mnogo več kot to ... Pot v življenje z naravo nam kažejo strokovne predstavitve Lovske zveze Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Direktorata za gozdarstvo in lovstvo, Zavoda za gozdove, Ribiške zveze, Strelske zveze in Kinološke zveze Slovenije, Slovenske zveze za sokolarstvo in zaščito ptic ujed, Društva ljubiteljev ptičarjev, Centra za promocijo in pospeševanje športnega ribolova in ribiškega turizma Racoon d.o.o., Turistične zveze Slovenije, planinskih koč in planinskih društev Planinske zveze Slovenije, turizma Pomurja, turističnih kmetij, dopolnilne dejavnosti kmetij, rokodelstva, regionalne kulinarike, gozdnega in zdravilnega turizma ter mnogih drugih povezanih institucij, združenj, društev in posameznikov.

Obeta se pestro dogajanje, sejma bosta tudi dobrodelna

S tehtnimi strokovnimi temami bo zeleno bratovščino povezal Slovenski lovski dan v organizaciji Lovske zveze Slovenije. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo družilo mlade na podeželju v odgovorih na izzive, povezane z divjadjo in lovstvom. Podeljena bodo priznanja za domače znanje in inovativnost v sklopu Slovenskega ribiškega produkta. Predstavljeni bodo projekti Natura Mura in Lifeline MDD. Izpostavljenih bo 10 najboljših tematskih poti v obdobju 2011 - 2021 in 37 poti, ocenjenih v letu 2021. Odvilo se bo predavanje »Evropske pešpoti in Evropohod«.

Skrb za naravo v časih pogosto neuspešne reciklaže različnih industrijskih odpadkov pomeni tudi ohranjanje tehnične dediščine. Društva, včlanjena v Zvezo SVS - Zvezo slovenskih društev ljubiteljev starodobnih vozil iz Slovenije in tujine bodo postavila na ogled starodobna vozila: kolesa, kolesa s pomožnim motorjem, motorna kolesa, osebne avtomobile, tovorna vozila, traktorje, vojaška in specialna vozila ...

Tudi družabni del bo imel poleg zabavne pomembno izobraževalno noto. Odvilo se bo 15. Državno prvenstvo v oponašanju jelenjega rukanja. Vrstile se bodo predstavitve lovskih psov ptičarjev, puškarskega poklica, streljanja in simulacije streljanja, projekcije filmov o ribolovu. Hvalnico naravi bodo zaigrali lovski rogisti in zapeli lovski pevski zbori. Naravni okusi bodo dišali iz Tekmovanja v kuhanju lovskega golaža in ribje čorbe. Spoznali bomo vrhunske športnike, zaposlene v Slovenski vojski, tudi tiste z medaljami iz Olimpijskih iger. Preizkusili se bomo v plezanju na plezalni steni. Najmlajši bodo lahko prisluhnili pripovedovanju gozdnih zgodb ob tabornem ognju in gozdni pedagogiki in se pomerili v metanju na koš in v nagradni igri Študentsko-mladinskega kluba Klinka. Zapeljali se bomo z električnimi kolesi in se preizkusili v igranju Footgolfa. Organiziran bo pohod za obiskovalce na Piramido ter analiza telesne sestave s profesionalnim merilnikom Tanita z izpisom in razlago rezultatov. Uživali bomo lahko v prikazih borilne veščine Shotokan karate in spoznali knjigo »Zdaj je čas za gostoljubnost v turizmu«.

Sejma lovstva in ribištva ter aktivnosti in oddiha v naravi pa bosta tudi dobrodelna. Podjetje Skulpture MARG bo ves čas sejma pred očmi obiskovalcev z motorno žago izdelovalo lesene skulpture s tematiko narave in divjih živali. Vse na sejmu izdelane skulpture bodo v nedeljo na licitaciji oz. avkciji prodane. Izkupiček iz licitacije bo namenjen pomoči prizadetim v vojni za Ukrajino.
Več v Gospodarstvo