Dominik Štrakl: močan prleški glas

Slovenija ni samo Ljubljana. Slovenija so tudi naši kraji občin Ljutomera, Križevcev pri Ljutomeru, Veržeja in Razkrižja. To bomo skupaj sporočili z močnim prleškim glasom!

Oglasno sporočilo, petek, 15. april 2022 ob 07:48
Dominik Štrakl

Dominik Štrakl

Slovenija ni samo Ljubljana. Slovenija so tudi naši kraji občin Ljutomera, Križevcev pri Ljutomeru, Veržeja in Razkrižja. To bomo skupaj sporočili z močnim prleškim glasom!

MOČAN PRLEŠKI GLAS

- Skladnejši regionalni razvoj, decentralizacija države in več investicij v slovensko podeželje.

- Davčna razbremenitev plač in posebne dohodninske olajšave za mlade in poklice v kritični infrastrukturi (gasilstvo, vojska, zdravstvo,...) ter stabilne in višje pokojnine - pošteno in pravično plačilo za preteklo delo.

- Zdravstvo obstaja zaradi bolnikov in ne obratno: ob finančni vzdržnosti sistema se bo izboljšala kakovost storitev, dostopnost do oskrbe in zagotovila konkurenčnost slovenske medicine ter s tem skrajšanje čakalnih dob in pocenitev storitev.

- Kmetijstvo: družinske kmetije so jedro, ki lahko ohrani slovensko podeželje. Kmete je potrebno davčno in administrativno razbremeniti in poenostaviti njihovo poslovanje in trženje. Sklad kmetijskih zemljišč Republike Slovenije se naj ukine, saj ni naloga države trgovanje z zemljišči - ta zemljišča naj dobijo v last ali dedni zakup tisti, ki jih bodo obdelovali. S primerno politiko se bo povečala samooskrba.

- UKREPI ZA MLADE: reševanje stanovanjske problematike, finančne spodbude ob prvi zaposlitvi, naslavljanje deficitarnih poklicev, štipendijska politika, povečanje olajšav za zagonska podjetja,...

Več o meni in mojem prizadevanju si lahko preberete na moji Facebook spletni strani.

Za močan prleški glas v nedeljo, 24. aprila 2022, na volitvah obkrožite številko 8 - Dominik Štrakl

Dominik Štrakl

Kdo sem?

Sem ponosen Prlek. Prihajam iz kraja Bunčani, občina Veržej. Odrasel sem v zelo tradicionalni družini, ki mi je privzgojila vrednote in prepričanje, da vedno dobiš tisto, kar tudi daš. Zato sem že od mladosti vključen v različna društva v vasi in občini, ki jim namenjam svoj prosti čas (šport in gasilstvo). Pot me je pozneje pripeljala v lokalno in državno politiko, saj sem že drugi mandat občinski svetnik občine Veržej, asistent evropskemu poslancu, dr. Milanu Zveru, in predsednik največjega podmladka v državi - Slovenske demokratske mladine (SDM).

Kaj mi je pri mojem delu v največje zadovoljstvo?

Rezultati mojega dela in truda, ki so opaženi in pustijo konkretne rezultate. V veliko čast mi je, da sem lahko prevzel vodenje največjega podmladka v državi, saj sem si ob vstopu v politiko zadal dva ključna cilja. Zraven tega, da želim pomagati razvoju mojih krajev, želim tudi aktivno prispevati k reševanju mladinske problematike. Menim, da mi to tudi uspeva, saj smo na mojo pobudo pripravili predlog Zakona o stanovanjsko jamstveni shemi za mlade, ki bo mladim družinam in posameznikom, katerih kreditna sposobnost je praviloma nizka, pomagal reševati prvo stanovanjsko vprašanje. To je rezultat mojega dela in vesel sem, da ljudje širom po državi opazijo ta trud in prizadevanja za izboljšanje položaja mladih v Sloveniji.

Dominik Štrakl

Kaj je botrovalo odločitvi, da sem se odločil za kandidaturo na državnozborskih volitvah?

Aktiven posameznik lahko kreira uspešno prihodnost. Pravijo, da na mladih svet stoji, sam pa še rad dodam, da mladi ne bi imeli kje stati, če ne bi stali na ramenih velikanov, od katerih prevzemamo bogato zapuščino - samostojno državo, in samo od nas bo odvisno kakšna bo naša prihodnost. Ko govorim o prihodnosti, pa ne mislim samo na sedanje generacije, ampak predvsem na naslednje. Po desetih letih udejstvovanja v državni politiki in nabiranja izkušenj tudi v evropskem prostoru, je prišel čas, da vse to tudi vrnem svojim krajem, v katerih sem odrasel. Delati za svoje ljudi in skupno dobro je poslanstvo in čast.

K moji odločitvi je botrovalo tudi to, da vsake nove volitve v parlament prinesejo nižjo politično kulturo. Menim, da je treba to kulturo dvigniti in v slovenskem hramu demokracije uveljaviti drugačen politični slog, ki bo temeljil na sodelovanju in povezovanju.

Kot poslanec pa bom deloval predvsem za dobrobit naših prleških krajev in na potrebnih spremembah na nekaterih ključnih področjih družbe. V slovenskem državnem zboru bom najprej močan prleški glas in zavzet zagovornik politike strpnosti, povezovanja in sodelovanja za naše skupno dobro.

Dominik Štrakl

Kaj želim sporočiti Prlekom?

Vsak glas šteje in ni vseeno kdo bo zastopal naše kraje v državnem zboru. Če menite, da je treba na glas povedati, da Slovenija ni samo Ljubljana, da je tudi Prlekija, zaupajte svoj glas meni. Če menite, da mora država sredstva nameniti za višje plače in pokojnine in ne za privilegirane nevladne organizacije, glas namenite meni. Če menite, da morajo davki biti nižji in ne nasprotno, kot se to zavzemajo v strankah na levi, glas zaupajte meni. Če menite, da mora denar slediti pacientu in ne raznim dobaviteljskim mrežam, ki se skrivajo pod besedo "javni interes", potem glas namenite meni. Če menite, da mora biti slovenski izobraževalni sistem povezan s trgom dela in ne s potrebami birokratov v državnih pisarnah, glas namenite meni.

Če mislite, da si naši kraji - občine Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru, Veržej in Razkrižje zaslužijo močan glas v slovenski politiki, v nedeljo na volitvah glasujte za Dominika Štrakla. Delujem in bom tudi v prihodnje deloval v skladu s svojim prepričanjem in za svoje ljudi. Skupaj lahko naredimo veliko.

Naročnik oglasa je SDS - Slovenska demokratska stranka.