Ureja se regionalna cesta skozi naselje Sveti Tomaž

Trenutno promet skozi naselje poteka pod polovično zaporo ceste in je urejan s semaforji, rok za dokončanje del je oktober 2022.

Prlekija-on.net, sobota, 16. april 2022 ob 08:48
Rekonstrukcija ceste skozi Sveti Tomaž

Rekonstrukcija ceste skozi Sveti Tomaž

V zadnjih mesecih se ureja rekonstrukcija regionalne ceste R3-713/4910 Ljutomer-Savci-Ptuj od km 11,150 do km 12,090 skozi naselje Sveti Tomaž. Dela izvaja CP Ptuj d.d. s partnerjem Komunalnim podjetjem Ormož d.o.o, pogodbeno vrednost gradbenih del v višini 1.145.496,58 evrov pa financirata Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) v vrednosti 961.958,05 evrov in Občina Sv. Tomaž v višini 183.538,53 evrov.

V sklopu pogodbenih del je predvidena obnova in razširitev vozišča na odseku dolžine 940 m (od km 11,150 do km 12,090), gradnja pločnikov, ureditev avtobusnega postajališča, ureditev individualnih priključkov in priključkov lokalnih poti, ureditev odvodnjavanja, cestne razsvetljave, zaščita in prestavitev komunalnih vodov ter ureditev prometne opreme in signalizacije.

Trenutno promet skozi naselje poteka pod polovično zaporo ceste in je urejan s semaforji. Rok za dokončanje del je oktober 2022, s spletne strani DRSI je razvidno, da bo izmenično enosmerni promet s pomično zaporo trajal do 30. 9. 2022.

Regionalna cesta skozi naselje Sveti Tomaž

Uredila se bo regionalna cesta skozi naselje Sveti Tomaž

Več v Gospodarstvo