Predstavitev tiskane izdaje stripa z naslovom Skozi strip ... med Nemce!

Učenci 9. razreda OŠ Stročja vas so skozi strip kot literarno vrsto usvajali glagole v nemščini ter jih uporabljali v povedih.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 9. maj 2022 ob 14:28
Predstavitev stripa

Predstavitev stripa

4. 5. 2022, ob 18. uri, so učenci OŠ Stročja vas v prostorih muzeja predstavili tiskano izdajo stripa, ki nosi naslov Skozi strip ... med Nemce!!!

Skozi strip ... med Nemce! je zbirka krajših stripov, ki so nastali v sodelovanju z umetnikom Izarjem Lunačkom v sklopu projekta SKUM (Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo). Učenci 9. razreda OŠ Stročja vas so skozi strip kot literarno vrsto usvajali glagole v nemščini ter jih uporabljali v povedih. Vse skupaj so s pomočjo umetnika povezali v hudomušen strip, ki povezuje nemščino z umetnostjo ter skozi krajše zgodbice v slikah buri domišljijo bralca. Učenci so skozi umetnost spoznali, da se lahko nemščino učijo tudi na drugačen način. Zaradi sodelovanja z umetnikom in ustvarjalne note, ki jo je vnesel v pouk, se je motivacija za učenje nemščine okrepila, kar se je pokazalo tudi v znanju učencev in njihovih odzivih na tovrstne aktivnosti.

Dogodka so se udeležili starši, strokovni delavci OŠ Stročja vas, koordinatorica projekta na šoli Petra Šijanec Koren, ravnateljica OŠ Stročja vas Mateja Leskovar Polanič, vodji projekta in predstavnici zavoda Petida Petra Štirn Janota in Darja Štirn, podžupan občine Ljutomer Niko Miholič in mentorica ter učiteljica angleščine in nemščine na šoli, Jasna Ivanušič. Prisotne je v imenu Splošne knjižnice Ljutomer pozdravila tudi direktorica knjižnice, Vesna Laissani.

Strip si je možno izposoditi tudi v ljutomerski knjižnici.

Pripravila: Jasna Ivanušič