Zaključek projekta Eko nahrbtnik »Zelena žabica«

Eko nahrbtnik »Zelena žabica« je celoletna naravoslovna dejavnost, v kateri sodelujejo predšolski otroci vrtcev v UE Ljutomer.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 23. maj 2022 ob 09:23
Zaključek projekta Eko nahrbtnik »Zelena žabica«

Zaključek projekta Eko nahrbtnik »Zelena žabica«

Eko nahrbtnik »Zelena žabica« je celoletna naravoslovna dejavnost, v kateri sodelujejo predšolski otroci vrtcev v UE Ljutomer. Pri dejavnostih s področja narave, strokovne delavke skupaj z otroki dosegajo različne cilje, kot so:

  • razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave,
  • razvijanje jezika z vidika moralno etične dimenzije,
  • vzpodbujanje otrokovih pozitivnih čustev do narave in okolja,
  • razvijanje otrokove občutljivosti na posege v okolje, spodbujanje otrok k iskanju rešitev za okoljske probleme.

Vsako leto v vrtcu Stročja vas pripravimo zaključek projekta, kjer se zberejo otroci in strokovne delavke sodelujočih vrtcev. Po dveh letih, nam je le končno uspelo ponovno pripraviti zaključek. Zbralo se je približno 100 otrok z vzgojiteljicami iz šestih vrtcev, ki so predstavili dejavnost, ki so jo izvajali v sklopu projekta. Letošnje delavnice so si ogledali tudi predstavniki Občine Ljutomer. Po delavnicah smo podelili Biltene, kjer so podrobno predstavljene vse dejavnosti. Vsak sodelujoči vrtec pa je dobil še zahvalo za sodelovanje. Sledila je kratka pogostitev in igra na vrtčevskem igrišču, ki so jo otroci že težko pričakovali.

Mateja Polak, vodja Eko nahrbtnik