Mladim želijo ponuditi različne priložnosti, da se po zaključku šolanja zaposlijo v domačem kraju

Operacija prinaša v lokalno okolje dve pomembni aktivnosti, ki se do sedaj še ne izvajata na območju LAS UE Ormož. Prva aktivnost je priprava dokumenta Mentorski sistem za mlade na območju LAS EU Ormož, druga aktivnost, ki bo prav tako nova v našem okolju pa je priprava razpisa za vključevanje mladih v mentorski sistem.

Prlekija-on.net, torek, 24. maj 2022 ob 09:19
Novinarska konferenca Mentorstvo za mlade

Novinarska konferenca Mentorstvo za mlade

Na Ljudski univerzi Ormož (LUO) so zelo ponosni, da lahko skupaj z Občino Ormož naredijo korak naprej k boljši prihodnosti mladih na območju UE Ormož. Z operacijo Mentorstvo za mlade namreč želijo mladim ponuditi različne priložnosti, da po zaključku šolanja ostanejo in se zaposlijo v domačem kraju. "Menimo, da je treba mladim ponuditi različne možnosti, ki jih pritegnejo k sodelovanju in jim omogočijo ne samo kakovostno preživljanje prostega časa, ampak tudi pridobivanje dragocenih delovnih izkušenj potrebnih za njihovo poklicno pot in oblikovanju delovnih navad," pravijo. Vse podrobnosti so predstavili Mateja Zemljak in Danijel Vrbnjak iz Občine Ormož ter Viki Ivanuša in Janja Meško iz Ljudske univerze Ormož na novinarski konferenci v ponedeljek, 23. maja.

Vodilni partner operacije je LUO, njen partner pa je Občina Ormož. Operacija se je pričela izvajali 1. januarja 2022, vse aktivnosti pa se zaključijo 31. avgusta 2022. V tem obdobju poteka priprava vse potrebne dokumentacije, priprava razpisa, izvedba postopkov ter vključitev mentorirancev v mentorski sistem.

Skupna vrednost operacije znaša 15.626,00 EUR in je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko v vrednosti 12.500,80 EUR.

Mlade želijo zadržati doma in jih seznaniti z možnostmi zaposlitve v domačem kraju

Gre za operacijo, ki se nanaša na vzpodbujanje aktivnega vključevanja mladih v družbo, predvsem pa se osredotočajo na mlade dijake in študente, ki si želijo med poletnimi počitnicami nabrati izkušnje s praktičnim usposabljanjem na delovnem mestu pod vodstvom mentorja, ki jih bo pri njihovem usposabljanju kvalitetno usmerjal. Zavedajo se, da mladi predstavljajo pomembnem del družbe, zato jih želijo zadržati doma in jih seznaniti z možnostmi zaposlitve v domačem kraju.

Za ciljno skupino, to je šolajoča mladina (dijaki in študenti), se bo pripravil model mentorskega sistema, ki bo zajemal dejstvo, da gre za mlade, ki so še vedno vključeni v izobraževalni sistem. Za možnost prijave v mentorski sistem se bo prijavil razpis za mentorstvo. Posredna ciljna skupina so podjetja in javni zavodi, ki bodo sprejeli mlade v mentorski sistem in jim omogočili spoznavanje dela v njihovem delovnem okolju.

Operacija prinaša v lokalno okolje dve pomembni aktivnosti, ki se do sedaj še ne izvajata na območju LAS UE Ormož. Prva aktivnost je priprava dokumenta Mentorski sistem za mlade na območju LAS EU Ormož, druga aktivnost, ki bo prav tako nova v našem okolju pa je priprava razpisa za vključevanje mladih v mentorski sistem.

V mentorski proces bo sprejetih 12 dijakov oziroma študentov

Razpis za vključitev v mentorski sistem bo objavljen 30. 5. 2022 ob 10.00 na spletni strani Občine Ormož. Rok za oddajo prijavnice bo 10. 6. 2022. Za sodelovanje v projektu se bodo lahko prijavili dijaki in študentje, ki imajo stalno prebivališče na območju UE Ormož in so dopolnili 15 let. Prijava bo potekala preko Google obrazca, povezava do obrazca bo objavljena v razpisu. K prijavnici je potrebno obvezno priložiti skenirano ali fotografirano potrdilo o vpisu za šolsko leto 2021/2022.

Skupno bo v mentorski proces sprejetih 12 dijakov oziroma študentov. Posamezen dijak oziroma študent bo delo opravil preko študentske napotnice, v strnjenem nizu 39 ur dela, v mesecu juliju. Urna postavka znaša 5,21 EUR neto. Projekt se bo izvajal na Občini Ormož in na terenu pri sodelujočih javnih zavodih in podjetjih, ki so pristopili k mentorskemu sistemu.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dijaki oziroma študenti dobijo pri Mateji Zemljak, tel. 02 74 15 303, v času uradnih ur Občine Ormož ali na elektronskem naslovu: mateja.zemljak@ormoz.si.Več v Gospodarstvo