Predstavili so se učenci v komornih skupinah, baletu in orkestrih ljutomerske glasbene šole

Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer je po nekajletnem premoru v prijetnem ambientu Glavnega trga v Ljutomeru spet pripravila Letni koncert »Glasbena šola se predstavi«.

Prlekija-on.net, petek, 10. junij 2022 ob 08:14
Letni koncert Glasbena šola se predstavi

Letni koncert Glasbena šola se predstavi

Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer je v četrtek, 8. junija, ob 19. uri, po nekajletnem premoru v prijetnem ambientu Glavnega trga v Ljutomeru pripravila Letni koncert "Glasbena šola se predstavi". Na koncertu so se predstavili učenci v komornih skupinah, baletu in orkestrih šole.

S pestrim programom so številno publiko popeljali skozi proces skupinskega muziciranja, ki ga v glasbeni šoli začenjajo že zelo zgodaj. Učenci se na ta način družijo, vzljubijo glasbo, se z njo izražajo in uživajo v skupnem muziciranju. S sodelovanjem v skupini se otroci naučijo tudi medsebojnega spoštovanja, poslušanja, timskega dela in uživajo v poustvarjanju znanih in manj znanih melodij s svojimi vrstniki. Ob zagnanem in predanem delu mentorjev pa se na nastopih predstavijo tudi širši publiki.

Ravnatelj Stanislav Lašič je na koncertu v svojem nagovoru dejal, da se je v zadnjem obdobju pri izvedbi glasbenega in plesnega izobraževanja na njihovi šoli marsikaj spremenilo. Poudaril je, da so septembra 2020 šolsko leto pričeli v dolgo pričakovanih prenovljenih in energetsko saniranih prostorih na Prešernovi 8, v katerih se vsi učenci in zaposleni, kakor tudi ostali obiskovalci, počutijo odlično. Šola ima sedaj primerljive pogoje z ostalimi glasbenimi šolami v Sloveniji. Verjamejo, da bodo ti prostori služili še veliko generacijam. Ravnatelj se je zahvalil ustanoviteljici Občini Ljutomer, vsem izvajalcem del, ter vsem, ki so pomagali, da je njihova šola sedaj prostorsko urejena.

Prav tako pa se je šola v času koronavirusa soočala z veliko težavo pri izvedbi vzgojno izobraževalnega procesa. Skupaj z učenci so se prilagajali situaciji, vendar so nastajale težave pri izvedbi predvsem skupinskega pouka, nauka o glasbi, komorne igre, pouka orkestrov in baleta.

Kljub temu v GŠ Slavka Osterca ostajajo optimisti, saj še naprej želijo skrbeti za kvalitetno in čim širšo vzgojo ter izobraževanje otrok in mladine v glasbenih in plesnih znanjih, ter splošni kulturi. Prav tako želijo še naprej skrbeti za organizacijo in izvedbo kvalitetnih koncertnih in plesnih dogodkov s področja klasične in ostale zvrsti glasbene umetnosti, zato bo šola tudi v prihodnjih letih gradila na odprtosti, razvojni naravnanosti in na sodelovanju z bližnjim in širšim okoljem.

Foto: Vanessa Tivadar Photography
Več v Kultura in izobraževanje