Člani Mlekarske zadruge Ptuj so se zbrali na 30. občnem zboru

Mlekarska zadruga Ptuj je v letu 2021 odkupovala mleko od 640 aktivnih proizvajalcev mleka. V letu 2020 jih je bilo še 690, a je trend opuščanja prireje mleka zelo opazen, saj predvsem manjše kmetije v marginalnih področjih s težjimi pogoji pridelave v prireji mleka niso konkurenčne, zato ne vidijo prihodnosti v tej panogi in se pogosto žal preusmerijo v druge kmetijske panoge.

Ivan Trunk, petek, 17. junij 2022 ob 10:50
Tudi letos so podelili zvonce za pridelovalce mleka in priznanja za tri najbolj urejene zbiralnice

Tudi letos so podelili zvonce za pridelovalce mleka in priznanja za tri najbolj urejene zbiralnice

Člani Mlekarske zadruge Ptuj in gostje so se v torek, 31. maja, zbrali v restavraciji Pan v Kidričevem na 30. rednem občnem zboru. V otvoritvenem delu občnega zbora je Jožef Hajšek predsednik MZ Ptuj pozdravil vse navzoče, potem je sledila izvolitev delovnega predsedstva katerega je vodil Gregor Kolar ter nato branje poročil. Pred branjem poročil je Roman Žveglič predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije pozdravil in nagovoril zbrane, nato je zaradi drugih službenih obveznosti moral zapustiti občni zbor.

Poročila so pripravili in prebrali Jožef Hajšek predsednik MZ, Denis Pintarič predsednik nadzornega odbora MZ in poročilo verifikacijske komisije, ki jo je prebral Ivan Hrga. Podrobnejšo poročilo o delovanju in poslovanju MZ Ptuj pa je podal Janko Petrovič direktor MZ Ptuj. Povzetek objavljamo spodaj.

Ob koncu občnega zboru so tudi letos zbrane pozdravili in nagovorili gostje občnega zbora: Anton Medved predsednik Sindikata kmetov Slovenije, Andrej Rebernišek direktor KZ Ptuj, Anton Jaklevič iz Ljubljanskih mlekarn, Janko Hajdinjak iz Pomurskih mlekarn, Andrej Kotar predstavnik Jata Emona, Mirko Lovrec predstavnik Kmetijske šole Ptuj in Milan Galun Združenje rejcev plemenskih telic Stoperce.

Tudi letos so podelili zvonce za pridelovalce mleka, ki so lani pridelali največ mleka in pa priznanja za tri najbolj urejene zbiralnice.

V letu 2021 640 aktivnih proizvajalcev mleka
Skupna količina pridelanega mleka cca. 79,7 mio litrov (+ 7%)
Povprečna izplačana cena proizvajalcem 0,34 €/l (+2,28%)
Skupni promet v 2021 z mlekom 27,14 mio € (+9,5%)
Skupni promet 33,6 mio € (+8,5%)
Od tega skupni promet z repromaterialom 4,14 mio € (+ 9%)
Cca. 93% mleka v extra kvalitetnem razredu.

Mlekarska zadruga Ptuj je v letu 2021 odkupovala mleko od 640 aktivnih proizvajalcev mleka. V letu 2020 jih je bilo še 690, a je trend opuščanja prireje mleka zelo opazen, saj predvsem manjše kmetije v marginalnih področjih s težjimi pogoji pridelave v prireji mleka niso konkurenčne, zato ne vidijo prihodnosti v tej panogi in se pogosto žal preusmerijo v druge kmetijske panoge.

Kljub upadanju števila rejcev so v okviru MZ Ptuj v letu 2021 povečali odkup mleka, ki je delno posledica intenzivnih vlaganja v posodobitev proizvodnje in dobrobiti živali, zelo dobrih vremenskih in klimatskih pogojev za pridelavo krme in počutje živali (milejše temperature z obilnimi padavinami in zmernimi temperaturami), delno pa zaradi novih pridruženih rejcev iz drugih slovenskih regij ki v Mlekarski zadrugi Ptuj prepoznavajo strateško pomembnega partnerja, ki predstavlja pomemben regionalni povezovalni člen sodobnih proizvajalcev mleka.

V pogojih poslovanja kot so jim bili priča v zadnjih 15 mesecih so se zaradi povečanja stroškov v proizvodnji mleka soočali z velikim pritiskom na povečanje cen, ki so jih na nivoju zadruge kljub zelo zahtevnim pogojem poslovanja uspešno reševali.

Žal ne morejo biti zadovoljni z doseženimi povprečnimi cenami mleka v letu 2021. Te so v obdobju od maja 2021 do konca leta sicer postopoma rasle, a prepočasi, da bi lahko dohajale rast stroškov in rast cen mleka ostalih evropskih državah. Cene so se v drugi polovici leta sicer delno popravile, najbolj v zadnjem kvartalu leta 2021, a niso v celoti nadomestile razkoraka med stroški in doseženimi cenami..

Poslovno leto so zaključili zelo uspešno, saj so dosegli promet 33,6 mio evrov in ustvarili dobiček pred obdavčitvijo v višini 73.827 evrov, ki je bil po plačilu davka v višini 14.373 evrov razporejen 5% v obvezne rezerve zadruge, preostanek v višini 56.481 evrov pa gre v povečanje kapitala.

Tradicionalno so tudi podelili priznanja največjim rejcem - proizvajalcem mleka v okviru Mlekarske zadruge Ptuj, kakor tudi največjim rejcem v Pomurju in na Koroškem. Prav tako pa so nagradili tudi najboljše zbiralce mleka v vseh regijah, ki skrbijo za visoko čistoči in higieno vsled zbiranja mleka v okviru skupinskih zbiralnic.

Za največjo količino oddanega mleka v letu 2021 priznanja prejmejo:

  1. Kmetija Simonič iz Iljaševcev, p. Križevci pri Ljutomeru, 1.018.995 L
  2. Kmetija Frešer iz Kalš, p. Šmartno na Pohorju, 988.676 L
  3. Kmetija Šmigoc iz Podlehnika, p. Podlehnik, 980.610 L

Priznanja trem zbiralnicam mleka, ki so v letu 2021 imele najboljše rezultate v kvaliteti mleka (red in čistoča):

  1. Zbiralnica Markovci, Franc Horvat, Markovci
  2. Zbiralnica Koračice, Viktor Bratuša, Koračice
  3. Zbiralnica Spodnji Ključarovci, Helena Vajda, Sp. Ključarovci