Na Cvenu obeležili 130 let Prostovoljnega gasilskega društva Cven

Cvenskim gasilcem so se na pomembnem dogodku pridružili gasilci iz sosednjih vasi in okoliških krajev. Po uradnem delu so se gasilci in ostali obiskovalci zabavali skupaj z Ansamblom Štrk na odru pozno v noč.

Sara Vinkovič, četrtek, 23. junij 2022 ob 10:42
130 let PGD Cven

130 let PGD Cven

Na Cvenu je bila nedelja, 19. junij, prav posebna, saj so PGD Cven praznovali 130 let delovanja. Praznovanje se je pričelo ob 16. uri s parado praporjev in gasilcev. Cvenskim gasilcem so se na pomembnem dogodku pridružili gasilci iz sosednjih vasi in okoliških krajev.

Kulturni del programa so s slovenso himno pričeli Me-PZ Cven-Pristava iz KD Cven ter učenca iz POŠ Cven. Prireditev je vodila Brigita Bohinec Zadravec. Pred vse zbrane so stopili in povedali nekaj besed tovariš Peter Puconja, predsednik PGD Cven, tovariš Andrej Rus, predsednik GZ Ljutomer, tovariš Andrej Trstenjak, poveljnik GZ Ljutomer in Niko Miholič, podžupan Občine Ljutomer.

Podžupan in predsednik GZ Ljutomer sta predsedniku PGD Cven podelila priznanji Občine Ljutomer in Gasilske zveze Ljutomer ob 130-letnici delovanja. Članice PGD Cven pa so tovarišu Petru Puconji pripravile prav posebno presenečenje in mu predale lepo darilo za vso požrtvovalno delo v društvu.

Gasilska zveza Slovenije pa je podelila odlikovanje za posebne zasluge tovarišu Branku Macunu, z obrazložitvijo: "Branko Macun je med gasilce vstopil kot pionir in tako bil v mladinski in članski desetini. Bil je poveljnik PGD Cven in to tri mandate. Končal je usposabljanje za častnika, opravil tečaj za poveljnika in tudi za sodnika gasilsko športnih disciplin. Je nosilec dihalnega aparata in strojnika, ter mentorja mladine. Bil je podpoveljnik sektorja Cven, od leta 2013 pa poveljnik sektorja Cven. bil je organizator dveh tekmovanj Gasilske zveze Ljutomer v njegovem društvu. Skrbel je in skrbi za podmladek v društvu, je član poveljstva društva kot namestnik poveljnika. Od leta 2013 je tudi član poveljstva Gasilske zveze Ljutomer. Od leta 2018 je član komisije za tekmovanje v GRPP."

Po uradnem delu so se gasilci in ostali obiskovalci zabavali skupaj z Ansamblom Štrk na odru pozno v noč.

130 let Prostovoljnega gasilskega društva Cven

Začetek ustanavljanja gasilskih društev sega v drugo polovico 19. stoletja. Velikanska škoda, ki jo lahko povzroči ogenj je bila povod za ustanovitev združenj, katera bi skrbela za gašenje požarov in si v ta namen priskrbela potrebno orodje.

Zgodilo se je davnega leta 1880, ko naj bi g. Josip Karba odšel na deželno razstavo v Gradec in si tam ogledal potek ter delo avstrijskih prostovoljnih gasilskih društev.
Ob vrnitvi domov je posredoval zamisel in pobudo Okrajni posojilnici in hranilnici v Ljutomeru, kateri je načeloval naprednjak Ivan Kukovec. Ljutomerska hranilnica in posojilnica je razpisala razglas, da prva od tedanjih občin, katera ustanovi gasilsko društvo, dobi finančno pomoč.
To se je zgodilo prav v občini Cven, 7. maja 1892, kjer je uspelo prav Josipu Karbi ustanoviti pravo prostovoljno gasilsko četo na Cvenu s štirimi oddelki. Prvi oddelek so sestavljali prostovoljci iz Cvena, drugega iz Zg. Krapja, tretjega iz Mote in četrtega iz Sp. Krapja. Vsak oddelek je imel orodišče in opremo v svoji vasi. Že leto po ustanovitvi so nabavili nov prapor in leta 1894 ročno brizgalno na konjsko vprego.
V letu 1928 so se začele krhati vezi med gasilskimi četami. Prav to leto je bilo tudi usodno za obstoj gasilskih čet, ki so v jeseni propadle.
Iz čet v naselju Mota, Zg. Krapje in Sp. Krapje so nastala samostojna društva. Tako imamo od tega leta v občini Cven štiri samostojna gasilska društva.

Po razhodu in ustanovitvi ločenih društev je gasilsko društvo Cven nadaljevalo z velikim elanom pomagati ljudem v stiski. Zato so se vrstile nabave prepotrebne gasilske opreme.
Najprej je staro brizgalno na vprego zamenjalo vozilo na motorni pogon in sicer leta 1939 znamke STEYER z zaprto kabino, črpalko in prostorom za gasilce. To vozilo je uporabila nemška vojska za gašenje požara železniške postaje v Ljutomeru.
Po vojni je sledila menjava praporja, leta 1972 nova motorna brizgalna ZIEGLER, ki deluje še danes, leta 1976 novo rabljeno vozilo IMV s predelavo. Le tri leta po nabavi vozila so se gasilci odločili da nabavijo povsem novo orodno vozilo TAM 60.
Leta 1995 pa je bila med člane pripeljana prva gasilska cisterna TAM 4500. Le pet let po nabavi vozila je sledila nabava novega praporja, ki je v uporabi še danes.
Leta 2005 je bil spet čas za menjavo orodnega vozila. Zamenjali so ga z novim vozilom FORD Transit tipizacije GV1. Po 37 letih je tudi motorna brizgalna dobila namestnico z novo brizgalno TOHATSU.
Še zadnja pridobitev v 130 letih pa je bila v leto 2015, ko so gasilci postali bogatejši za avtocisterno TAM GVC 16/60.

K tej pestri zgodovini opremljanja z vozili in praporji so se gasilci vedno trudili tudi pri nabavi najsodobnejše opreme za požarno varnost gasilcev in pripadajoče opreme. Tako so gasilci danes ponosni, saj jim vsako leto uspe na novo opremiti aktivnega gasilca z ognjevarno obleko. Med bogato opremo sodi tudi termo kamera, agregati, muljna črpalka, potopne črpalke, radijske povezave,...

Ker pa je opremi potrebno priskrbeti streho, so gasilci z veliko vnemo še veliko postorili na področju gradenj. Najprej se je zgradilo orodišče, ki se je leta 1996 v celoti porušilo. Na to mesto se je zgradil nov enonadstropni gasilski dom z stolpom in garderobo, ki je služila tudi kot sejna soba. Prostori so postajali pretesni zato so v sosednji stavbi, kjer je bila preša zgradili novo sejno sobo, kuhinjo, sanitarije ter celoten dom prekrili v letu 1987. Ob nabavi nove cisterne pa je nastala potreba po prostoru zato je bila zgrajena nova garaža kot prizidek. Seveda obnov še ni bilo konec, v zadnjih desetih letih so se zgodila obnovitvena dela, največji zalogaj je seveda bila menjava celotne strehe, menjava kuhinje, ureditev sanitarij, menjava oken in vrat, tudi notranjih vrat, polaganje tlakovca in asfaltiranje parkirišča ter dovoznih poti, ureditev prostorov za mlade...sledi še fasada v naslednjem letu.

Omeniti je potrebno, da so gasilci pridno skrbeli za svoj podmladek in za člansko desetino. Tako je že leta 1951 delovala gasilska desetina članic. Najvidnejši uspehi naših tekmovalnih enot pa segajo v 80 leta.
Gasilci se lahko ponašajo tudi z organizacijo številnih tekmovanj, tekmovanj gasilske zveze, organizacijo srečanj veteranov, srečanj pomurskih gasilk in še bi lahko naštevali.
Gasilci na Cvenu imajo še prav posebno navado saj je zavetnik gasilcev, sv. Florjan izpostavljen na pročelju gasilskega doma in njemu v zahvalo se vsako leto zberejo pri sv. maši, po maši pa organizirajo druženje z vaščani.

Veliko tega pa ne bi bilo, če ne bi bilo lokalne skupnosti, gasilske zveze, vaščanov in sponzorjev, ki so omogočili rast in razvoj gasilstva na Cvenu. Zato iskrena hvala vsem.

Zapisal: P. Puconja
Več v Kultura in izobraževanje