Tri veje oblasti v 7. razredu na OŠ Stročja vas

Letos se zaključuje projekt SKUM, v katerega je vključena tudi OŠ Stročja vas. Vsako leto so jih obiskali umetniki, s pomočjo katerih so učno snov pri različnih predmetih spoznavali drugače, skozi umetniško izražanje.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 4. julij 2022 ob 12:33
Tri veje oblasti v 7. razredu na OŠ Stročja vas

Tri veje oblasti v 7. razredu na OŠ Stročja vas

V 7. razredu smo se pri predmetu državljanska in domovinska kultura ter etika učili o treh vejah oblasti v Republiki Sloveniji. Preden smo se sploh lotili te učne snovi, nas je obiskala ga. Petra Gajžler, ki se udejstvuje na področju filmske umetnosti. Skupaj z njo smo si ogledali animirani film Prinčevo potovanje, potem pa smo o njem s pomočjo vodenega pogovora malo debatirali.

Pri pouku so učenci izvedeli, katere sploh so tri veje oblasti v naši državi in kakšne so njihove naloge.

V aprilu pa nas je obiskala še dramaturginja, ga. Ana Duša. Prvi dan je z učenci 7. razreda izvajala različne vaje in se ob njih pogovarjala z njimi. Tako jim je ga. Ana dala s svojimi vprašanji misliti, kakšno vlogo ima posameznik v skupnosti. Kako deluje dobra skupnost? Kaj in kdo vpliva na to, da deluje skupnost slabo?

Drugi dan jim je ga. Ana dala drugačno, težjo nalogo. V skupinah so morali zapisati zakone, ki bodo veljali za našo državo. Potem so oblikovali politične stranke in si izvolili predsednike strank. Vsaka politična stranka je napisala še program stranke, nato pa se je začelo zares. Naši politiki so se soočili na čisto pravi novinarski konferenci, ki jo je spretno vodila ga. Ana, ter zagovarjali svoja stališča.

Na koncu so podali še svoje mnenje o poteku takšnega načina učenja:

»Moji vtisi so dobri, saj smo se veliko novega naučili.«

»Učna snov in potek dneva mi je bil zelo všeč, upam, da bomo to še ponovili.«

Bernardka Marinič