Občine ustanoviteljice Destinacije Jeruzalem Slovenija podpisale zeleno zavezo slovenskega turizma

Destinacija Jeruzalem Slovenija se je zavezala k bolj trajnostnemu razvoju destinacije in s tem naredila pomembne korake k zelenemu razvoju ter bo še dodatno nadgradila svojo turistično ponudbo in usposobila deležnike v smeri razvoja, ki je še bolj prijazen do ljudi, živali in okolja na celotnem območju Prlekije.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 18. julij 2022 ob 08:21
Destinacija Jeruzalem Slovenija

Destinacija Jeruzalem Slovenija

Destinacija Jeruzalem Slovenija se je pod strokovnim vodstvom in upravljavcem Zelene sheme slovenskega turizma - Slovenske turistične organizacije, zavezala k bolj trajnostnemu razvoju destinacije in s tem naredila pomembne korake k zelenemu razvoju.

Destinacija Jeruzalem Slovenija je podeželska destinacija in nekatere zahteve trajnosti že izpolnjuje, s pridobivanjem znakov SLOVENIA GREEN DESTINATION, ACCOMMODATION in ATTRACTION pa bo še dodatno nadgradila svojo turistično ponudbo in usposobila deležnike v smeri razvoja, ki je še bolj prijazen do ljudi, živali in okolja na celotnem območju Prlekije.

Zeleno zavezo Destinacije Jeruzalem Slovenija so svečano podpisali trije župani, občin ustanoviteljic Destinacije Jeruzalem Slovenija. Za Občino Ormož, župan Danijel Vrbnjak, dne 15. 6. 2022, na Dnevu turizma v sklopu 3. občinskega praznika Občine Ormož, za Občino Središče ob Dravi, župan Jurij Borko, dne 9. 4. 2022 v sklopu 66. občinskega praznika Občine Središče ob Dravi in za Občino Sveti Tomaž, župan Mirko Cvetko, dne 24. 6. 2022 v sklopu 16. občinskega praznika Občine Sveti Tomaž.

Podpis sporazuma
Župan Danijel Vrbnjak ob podpisu ZZST, vir: Slovenia.info
Podpis sporazuma
Župan Jurij Borko in župan Mirko Cvetko ob podpisu ZZST, vir: Slovenia.info

Zelena zaveza slovenskega turizma

S podpisom Zelene zaveze slovenskega turizma podpisnice sprejemajo 10 trajnostnih načel, s katerimi se zavezujejo k trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave:

  1. »Slovenska zelena« temelji na neokrnjeni naravi in na odločenosti, da takšna tudi ostane. Tesno je vpeta v identiteto znamke I feel Slovenia, kot izkustvena obljuba, ki izraža poslanstvo slovenskega turizma »naprej z naravo« in podpira vizijo »zelene butičnosti«.
  2. Zavedamo se, da uspeh turizma v Sloveniji temelji na kredibilnosti naše zelene podobe. Zeleno shemo slovenskega turizma razvijamo s ciljem, da poteka razvoj turizma v Sloveniji na trajnosten način, s prizadevanjem vseh deležnikov za odgovorno poslovanje.
  3. Zagotavljamo, da v celoti izpolnjujemo pogoje, ki jih opredeljuje okoljska zakonodaja v Sloveniji, temelječa na zakonodaji Evropske unije, ob tem pa tudi globalne oziroma evropske kazalnike za destinacije in ponudnike.
  4. Izpolnjujemo kriterije, kot jih opredeljujejo globalni oziroma evropski indikatorji za trajnostni management na ravni destinacij, oz. svoje odgovorno ravnanje do okolja izkazujemo s katerim od izbranih mednarodnih okoljskih znakov.
  5. Znamka SLOVENIA GREEN obiskovalcem Slovenije podaja obljubo, da destinacije, turistični ponudniki in partnerji, nosilci tega znaka, delujemo po trajnostnih načelih in da smo predani nenehnemu izboljševanju trajnosti našega poslovanja.
  6. Obiskovalce spodbujamo k spoštljivemu in odgovornemu odnosu do naravnega in družbenega okolja v Sloveniji.
  7. Zavedamo se, da ima turizem velik vpliv na družbeno in ekonomsko podobo destinacije, zato aktivno vključujemo lokalno skupnost in razvijamo turizem, ki prinaša pozitivne rezultate za vse.
  8. Prizadevamo si za sezonsko in regijsko porazdelitev turističnega obiska Slovenije in spoštujemo nosilne sposobnosti prostora. Spremljamo novosti in se zavedamo pomena uvajanja zelenih inovacij, zelenih tehnologij in trajnostne arhitekture.
  9. Ker so razdalje v Sloveniji majhne, Slovenija pa je na ugodnem križišču pomembnih prometnih poti, in ker je narava vedno blizu, spodbujamo trajnostno mobilnost.
  10. Želimo, da obiskovalci občutijo pokrajinsko in biotsko raznolikost Slovenije, zato si prizadevamo, da pri našem poslovanju, razvoju ponudbe in komuniciranju izpostavljamo tisto, kar je v našem okolju najbolj posebno, avtentično, z lokalnim značajem.