Podpisali pogodbo za rekonstrukcijo lokalne ceste v Mali Nedelji z izgradnjo pločnika

Pogodbena vrednost del znaša 643.435,39 EUR. Rok končanja del je predviden do 31. 12. 2022.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 25. julij 2022 ob 17:52
Podpis pogodbe

Podpis pogodbe

V ponedeljek, 25. julija, so po končanju novinarske konference, na kateri je bil predstavljen program prireditev 66. praznika Občine Ljutomer v prostorih Mladinsko kulturnega centra (MKC) Ljutomer, potekal še podpis podpis pogodbe Rekonstrukcija LC223331 Mala Nedelja z izgradnjo pločnika.

Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del objavila na portalu javnih naročil dne 9. 6. 2022. Odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 4. 7. 2022. Svojo ponudbo so predložili štirje ponudniki.

Sklep o izbiri najugodnejšega izvajalca del je bil izdan dne 14. 7. 2022. Kot ugodnejši ponudnik je bilo izbrano Komunalno podjetje Ormož d.o.o., Hardek 21c, 2270 Ormož. Partner v skupni ponudbi je Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49a, 2250 Ptuj. Pogodbena vrednost del znaša 643.435,39 EUR.

Po podpisu izvajalske pogodbe bo opravljen uvod v delo. Rok končanja je predviden do 31. 12. 2022.

Projektno dokumentacijo za predmetno investicijo so izdelali družba Linije d.o.o. Glavni trg 14, 9240 Ljutomer, Gorazd Kuhar s.p., Stročja vas 2b, 9240 Ljutomer in Vlado Šiško s.p., Vučja vas 48, 9242 Križevci pri Ljutomeru.

Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Gradal, Bojan Sekereš s.p., Trg ljudske pravice 10, 9220 Lendava. Stroški nadzora bodo znašali 10.980,00 EUR.

Varnostni načrt je izdelal Jožef Šimonka s.p., Vaška ulica 51, Dolga vas, 9220 Lendava, kateri bo izvajal tudi koordinacijo varstva pri delu. Ti stroški bodo znašali skupaj 1.805,60 EUR.

Investicija bo zajemala rekonstrukcijo lokalne ceste v dolžini 870m in njeno razširitev na 5m, ureditev odvodnjavanja z asfaltnimi muldami in meteorno kanalizacijo s pločnikom, izgradnjo enostranskega hodnika za pešce, javne razsvetljave, ter krožišča pri kapelici v Mali Nedelji, ki bo imelo sredinski povozni otok in radij 17m.
Več v Gospodarstvo