Nepreklicno odstopilo šest občinskih svetnikov

Zaradi odstopa petih svetnikov in svetnice je tako onemogočeno delovanje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, saj je od enajstih članov ostalo le pet svetnikov.

Marina Vrbnjak, torek, 2. avgust 2022 ob 10:27
Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Le par mesecev pred lokalnimi volitvami je šest občinskih svetnikov Občine Sveti Jurij ob Ščavnici podalo skupinsko odstopno izjavo. »Razlogi za odstop tičijo pri županu,« so pojasnili.

Krivda na strani župana?

Branko Domanjko, Ivan Fras, Srečko Hecl, Mirko Ljubec, Darko Trbuc in Slavica Trstenjak so nepreklicno odstopili z mesta svetnikov in svetnice Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Imenovani odstopajo tudi iz vseh funkcij v občinskih odborih in komisijah. Župana Antona Slano so o tem obvestili na 33. občinski redni seji, ki zaradi (ponovne) nesklepčnosti ni bila izvedena.

»Da se končajo vsi zapleti in nesporazumi med občinskim svetom, občinsko upravo in županom, da zaščitimo sprejete sklepe občinskega sveta in da izpolnimo največjo županovo željo v tem mandatu, je skupina svetnikov pripravila odstopno izjavo. Razlogi za odstop tičijo pri županu,« je na seji, v imenu odstopajočih, pojasnil svetnik Mirko Ljubec. Kaj mu očitajo? »Aroganca, nespoštljivo obnašanje do članov občinskega sveta, zavračanje vseh predlogov svetnikov v odstopu, nespoštovanje predpisov, nedopustni pritiski na člane občinskega sveta, negospodarno ravnanje z občinskim premoženjem, neizvajanje sklepov občinskega sveta, prepočasno ali sploh neizvajanje investicij iz NRP, širjenje neresničnih in zavajajočih informacij, izdelava gradbene dokumentacije brez soglasja občinskega sveta, nespametno in nepotrebno zadolževanje občine, nespoštovanje sprejetih amandmajev, stalno spreminjanje NRP brez srednje in dolgoročnih načrtovanj, prelaganje lastne krivde na člane občinskega sveta, dvojna merila in še veliko ne naštetih razlogov,« so zapisali v izjavi.

Politična igrica ali dobronamerni odstop?

Župan Anton Slana je njihovo odločitev sprejel z obžalovanjem, ob tem pa pripomnil, da bi bilo prav, da bi se za to potezo odločili pred tremi leti. Naštete razloge je označil za neutemeljene, ob tem pa jim podal očitek, da nikoli niso bili pripravljeni sodelovati in delovati v nobeno korist občank in občanov. Svetnik Janez Kosi pa je njihov odstop označil za politični igrico in ne dobronamerni odstop, saj so se za to odločili le par mesecev pred volitvami.

Zaradi odstopa petih svetnikov in svetnice je tako onemogočeno delovanje Občinskega sveta, saj je od enajstih članov ostalo le pet svetnikov.Več v Politika