Ob praznovanju KS Radoslavci predali namenu moderniziran odsek lokalne ceste v Marinščaku in javne poti na Radoslavski breg

Letošnje praznovanje krajevnega praznika so premaknili v čas praznovanja praznika Občine Ljutomer.

Branko Košti, torek, 9. avgust 2022 ob 18:29
Odprtje prenovljene ceste

Odprtje prenovljene ceste

Letošnji občinski praznik Občine Ljutomer so obogatili tudi v krajevni skupnosti Radoslavci. Praznovanje praznika krajevne skupnosti, katerega sicer praznujejo meseca junija, v spomin na velikega rojaka dr. Radoslava Razlaga, slovenskega pisatelja, pesnika, politika in deželnega glavarja Kranjske, rojenega v Radoslavcih, so premaknili v avgust, v čas praznovanja občinskega praznika.

Ob tej priložnosti so v soboto, 30. julija, predali namenu moderniziran odsek lokalne ceste Godemarci - zaselek Marinščak v dolžni 650 metrov in modernizirani del občinske javne poti Radoslavski breg v dolžini 450 metrov. Dela je izvedlo podjetje Nograd d.o.o. iz Ljutomera, nadzor nad investicijo, katere skupna vrednost znaša 195 tisoč evrov, je izvajalo podjetje Plangrad d.o.o. iz Murske Sobote.

Otvoritvena slovesnost je potekala v Marinščaku, zaselku, ki je s središčem krajevne skupnosti, po dolgih letih ogledov, obljub, upanja in včasih že tudi obupanja, povezan z asfaltno cesto. Veselje ob pomembni novi pridobitvi so s krajani delili prisotna županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, podžupana Niko Miholič in Janko Špindler ter člani društev starodobnih vozil Johan Janez Puch in Oldtimer Stara Gora, kateri so prvi zapeljali po novi cesti, potem ko so jo s prerezom traku namenu predali županja, predsednik KS Radoslavci Janez Rudolf in član sveta KS iz Godemarcev Alojz Ciglarič ter njegov vnuk Jakob, blagoslovil pa farni župnik Srečko Fras. V kratkem kulturnem programu so zapele ljudske pevke Soside ter recitatorka Milica Zmazek, vse članice KD A. Krempl iz Male Nedelje.

Po prijazni in obilni pogostitvi na domačiji Ciglaričevih v Godemarcih, se je dogajanje nadaljevalo v gasilskem domu v Radoslavcih s slovesnostjo ob praznovanju praznika Krajevne skupnosti.

Zbrane je nagovoril predsednik KS Janez Rudolf, kateri je v delovanje krajevne skupnosti vpet že dolgih skoraj štirideset let, najprej kot tajnik, zadnjih dvaindvajset let pa kot predsednik. Ob izteku njegovega mandata in tudi mandata županje, je navedel izvedene investicije v mandatih županovanja sedanje županje: preplastitev lokalne ceste Sitarovci - Precetinci, postavitev bazne postaje za mobilno telefonijo v Precetincih, novi most na Turji v Sitarovcih, zgrajen pomurski vodovod z izgradnjo vodohrama na Radoslavskem bregu, sanirana gasilska domova v Radoslavcih in Precetincih in seveda modernizacija obeh cest, ki so ju danes predali namenu. Ob tem ni pozabil poudariti, da so vse te investicije imele »dolgo brado«, saj so si jih županjini predhodniki hodili ogledovat s figo v žepu, zato se je županji in občinskemu svetu zahvalil za pogum, da so te investicije končno speljane. Svoje izvajanje je zaključil z oceno, da je bilo obdobje županovanja županje Olge Karba za KS Radoslavci uspešno.

Županja se je predsedniku zahvalila za dobro sodelovanje in za njegov dolgoletni prispevek k razvoju KS Radoslavci in mu izročila priložnostno darilo. Za njun prispevek na kulturnem področju in pri organizaciji in izvedbi dogodkov v krajevni skupnosti, se je z darilom zahvalila tudi Liljani Peršak in Milici Zmazek.

Kulturni del programa so izvedle mlada pevka Kaja Hanžel, hamonikarka Eva Zmazek, obe učenki OŠ Mala Nedelja, ljudske pevke Soside, recitatorka Milica Zmazek in Ludvik Rudolf iz KD A. Krempl. Za dvig temperature, v že tako vročem dnevu, so skrbeli Lotmerški tamburaši.

Delegacija v sestavi Alojz Ciglarič, Ludvik Dajčar in zadnja potomka dr. Radoslava Razlaga Elizabeta Meglič, je položila venec k spominskemu obeležju na mestu, kjer je stala Razlagova rojstna hiša.Več v Gospodarstvo