Mladim so omogočili, da pridobijo praktične izkušnje pri delodajalcu v lokalnem okolju

Z operacijo »Mentorstvo za mlade« so mladim ponudili različne priložnosti, da se po zaključku šolanja zaposlijo v domačem kraju.

Prlekija-on.net, nedelja, 4. september 2022 ob 21:18
Novinarska konferenca Mentorstvo za mlade

Novinarska konferenca Mentorstvo za mlade

V torek, 30. avgusta, je za operacijo »Mentorstvo za mlade«, bila organizirana novinarska konferenca, kjer so predstavili zaključne informacije o projektu. Vse podrobnosti so predstavili Mateja Zemljak in Danijel Vrbnjak iz Občine Ormož ter Viki Ivanuša in Janja Meško iz Ljudske univerze Ormož.

Z izvajanjem projekta Mentorstvo za mlade, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna za kohezijsko politiko, so pričeli 1. januarja 2022, vse aktivnosti operacije pa so se zaključile 31. avgusta 2022. Vodilni partner operacije je Ljudska univerza Ormož, njen partner pa je Občina Ormož. Skupna vrednost operacije je 15.626,00 EUR, delež sofinanciranja znaša 12.500,80 EUR.

Aktivnosti operacije so se izvajale osem mesecev, nekako najbolj pomemben mesec v času trajanja aktivnosti pa je bil mesec julij, ko se je v mentorski proces vključilo 12 mentorirancev.

S projektno aktivnostjo so mladim omogočili, da pridobijo praktične izkušnje pri delodajalcu v lokalnem okolju še pred odločitvijo za poklic. Ob pridobivanju izkušenj in spoznavanju poklica, so mladim zagotovili podporo izkušenega mentorja, ki je bil ves čas trajanja mentorskega procesa na voljo mentorirancu. Predstavil mu je potek dela, razkazal posamezna delovišča, ki jih obsega podjetje oz. javni zavod, spodbujal strokovni razvoj mentoriranca, odgovarjal na vprašanja in dajal podporo.

Za pripravo Javnega poziva za sodelovanje dijakov in študentov v projektni aktivnosti LAS UE Ormož »Mentorstvo za mlade« je bila zadolžena Občina Ormož, mladi pa so se lahko prijavili preko Google obrazca.

Mladi so mentorski proces opravili v lokalnih podjetjih

Vsak mentoriranec je opravil 39 ur mentorskega procesa v mesecu juliju v enem izmed naslednjih 12 lokalnih podjetij in javnih zavodov: Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož, Razvojno raziskovalni center Ormož, Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, Osnovna šola Sveti Tomaž, Zdravstveni dom Ormož, CSO Center za starejše občane d.o.o., KEV d.o.o., Jeruzalem SAT oljarna in mešalnica Središče d.o.o., Avtocenter Ormož d.o.o., Komunalno podjetje Ormož d.o.o., Puklavec Family Wines d.o.o. in Občina Ormož.

Največ interesa za opravljanje mentorskega sistema je bilo izkazano za Zdravstveni dom Ormož, za Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, CSO Center za starejše občane d.o.o. in podjetje KEV d.o.o.

Ob koncu vsakega mentorskega procesa so opravili razgovor tako z mentorjem, kot z mentorirancem glede zadovoljstva s projektno aktivnostjo. Iz razgovorov so ugotovili, da so bili udeleženci v mentorskem procesu s projektno aktivnostjo zelo zadovoljni. Mentoriranka, ki je opravljala mentorski proces v Pokrajinskem muzeju Ptuj Ormož, je zapisala: »S projektno aktivnostjo sem zadovoljna predvsem zato, ker mi je omogočilo praktično spoznavanje dela, ki me veseli in to v domačem okolju, kar je prispevalo k moji boljši in samozavestnejši vključitvi v delovni proces

Tudi v Jeruzalem SAT oljarni in mešalnici Središče d.o.o. je mentoriranka spoznala mnogo koristnega. Zapisala je: »S projektno aktivnostjo sem zadovoljna, saj ima spoznavanje ljudi v podjetjih pomembno vlogo pri iskanju zaposlitve. Imela sem priložnost spoznati celotno podjetje, v katerem so me vsi zaposleni lepo sprejeli

Vzpostavili vezi, ki prinašajo možno sodelovanje tudi v prihodnosti

V nekaterih javnih zavodih in podjetjih so se vzpostavile vezi, ki prinašajo možno sodelovanje tudi v prihodnosti. Mentorji so mnenja, da je takšen mentorski proces zelo dobrodošel in prinaša mnogo novih in dobrih izkušenj.

Nekaj izjav mentorjev:
»Projekt se mi zdi zelo dober, saj mentorirancem pokaže dejansko delo, s čimer se samo pri študiju/šoli ne srečajo

»Projekt Mentorstvo za mlade je zelo dobro zastavljen. Pokazale so se odlične priložnosti za nadaljnje sodelovanje

»Zelo dober projekt, ki prinaša dobre izkušnje tako s strani mentorja kot mentoriranca. Projekt je odlična priložnost za pridobivanje čim več izkušenj in informacij, ki jih bo lahko mentoriranka tudi koristno uporabila pri svoji nadaljnji poklicni poti

Zraven izvedenega mentorstva za mlade, je bil izdelan tudi dokument Mentorski sistem za mlade na območju LAS UE Ormož, ki je vzel pod drobnogled okolje oz. območje LAS UE Ormož in specifično za to okolje. Dokument med drugim zajema tudi vse potrebne informacije in predpripravljeno dokumentacijo za uspešno vodenje mentorskega procesa.

Projekt Mentorstvo za mlade se je izkazal kot zelo dobrodošla novost na območju LAS UE Ormož, saj takšne oblike sodelovanja med mladimi, ki se še izobražujejo in med zaposlenimi v lokalnih institucijah še niso poznali. Mentoriranci so lahko dobili vpogled v delo, ki jih je že dolgo časa zanimalo, lahko so spoznali veliko novih ljudi in stkali dragocene poslovne vezi. Nekaterim je ravno sodelovanje v mentorskem procesu in spoznavanje poklica v praksi vzbudilo željo po opravljanju poklica v prihodnosti.

»Z izvajanjem projektne aktivnosti smo dosegli večjo usposobljenost in pripravljenost lokalnih podjetij in javnih zavodov za sprejemanje mladih v svoje delovno okolje ter večjo prepoznavnost mentorstva in informiranost dijakov in študentov na območju LAS UE Ormož,« je bilo še povedano na novinarski konferenci.