V ponedeljek so začeli teči roki za izvedbo volilnih opravil pred lokalnimi volitvami

Na dan, s katerim so začeli teči roki za volilna opravila, je v Republiki Sloveniji 1.685.603 volilnih upravičencev.

Prlekija-on.net, torek, 6. september 2022 ob 07:37
Lokalne volitve bodo 20. novembra

Lokalne volitve bodo 20. novembra

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 97/2022 z dne 20. 7. 2022, je bil objavljen Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov. Splošno glasovanje na vseh voliščih v državi bo potekalo v nedeljo, 20. novembra 2022. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.

Skladno z 8. odstavkom 23. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji je Ministrstvo za notranje zadeve dolžno na dan, ki je določen za začetek volilnih opravil, na svoji spletni strani objaviti število volilnih upravičencev v državi, posamezni volilni enoti in volilnem okraju, ob lokalnih volitvah pa tudi v posamezni lokalni skupnosti.

Na dan, s katerim so začeli teči roki za volilna opravila, je v Republiki Sloveniji 1.685.603 volilnih upravičencev.

Kandidate in liste kandidatov za občinski svet določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. Politične stranke kandidate in kandidatne liste določijo v skladu s svojimi pravili na tajnem glasovanju, nestrankarski kandidati in kandidatne liste za nastop na volitvah pa morajo zbrati zadostno število podpisov volivk in volivcev. Kandidata za člana občinskega sveta oz. listo kandidatov mora s podpisi podpreti najmanj odstotek volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000. Za vložitev kandidature za župana pa se zahtevajo podpisi najmanj dveh odstotkov volivcev, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500.

Zadnji dan, ko bodo lahko volivci še oddali svoj podpis, je 20. oktober, ko se bo iztekel tudi rok za vložitev kandidature oz. liste kandidatov za člane občinskega sveta in kandidature za župane. Z 20. oktobrom se začenja tudi uradna enomesečna predvolilna kampanja, ki se mora končati najpozneje 24 ur pred dnem glasovanja, ob polnoči, ko nastopi volilni molk.