V Ljutomeru obeležili 150 let SKZ Ljutomer Križevci in zadružništva v Prlekiji

S skladiščenjem proizvodov, pripravo za trg in predelavo se lahko dosežejo boljši pogoji, višje cene in s tem višja dodana vrednost kmetijskih proizvodov.

Prlekija-on.net, nedelja, 11. september 2022 ob 12:04
Namenu so predali nove prostore zadruge

Namenu so predali nove prostore zadruge

V petek, 9. septembra, je v Ljutomeru potekala slavnostna akademija ob 150. obletnici Splošne kmetijske zadruge (SKZ) Ljutomer Križevci z.o.o. ter zadružništva v Prlekiji. Ob tej priložnosti je zadruga svojemu namenu predala nove skladiščne prostore, ki so jih uredili s pomočjo sredstev Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Slovesnosti se je udeležila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko, med drugim pa so na dogodku spregovorili predsednik SKZ Ljutomer Križevci, Alojz Štuhec, direktor SKZ Ljutomer Križevci, Slavko Petovar in županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, ki je ob tem zadrugi podelila tudi zahvalo.

Zadruga sicer deluje na več lokacijah, v centru Ljutomera in v Križevcih imajo poslovne zgradbe, sedež pa je v industrijski coni v Ljutomeru. V Ključarovcih imajo hladilnice, celotno linijo za sušenje ter kompleks za čiščenje, sortiranje in pakiranje čebule ter krompirja, tam je tudi skladiščno-distribucijski center za žita s sušilnico, pralnico ter sušilnico in čistilno napravo za semena oljnih buč ter trgovina s kmetijskim repromaterialom in hlev za odkup živali. Zadruga ima tudi trgovine z repromaterialom za kmetijstvo, vrt in dom v Ljutomeru, Veržeju in Radoslavcih. Zadruga je tudi lastnica skoraj sto hektarjev kmetijskih zemljišč in nekaj gozdov, ki so dana v najem članom zadruge.

Z investicijo bodo doseženi boljši pogoji, višje cene in s tem višja dodana vrednost kmetijskih proizvodov

2015 so se v zadrugi sicer pojavile poslovne težave in takrat so izgubili zaupanje članov in poslovnih partnerjev, a so jih z uspešno sanacijo rešili ter ponovno pridobili njihovo zaupanje. Pred dvema letoma so nato začeli razmišljati o nujnih investicijah, da bi poslovanje zadruge izboljšali in zadostili potrebam članov in kmetijskega okolja. Rezultat tega so tako tudi dodatni skladiščni prostori za tri tisoč ton žita, 2500 kubičnih metrov rekonstruiranih hladilnic za zelenjavo, zamenjana je bila tudi vsa strešna kritina, rekonstruirana elektro inštalacija ter urejeni poslovni prostori zadruge.

V okviru slavnostne akademije je zadruga predstavila ta prenovljena skladišča za žitarice in zelenjavo. Sestavni del naložbe je bila tudi tehnološka oprema za sušilnico in hladilnice ter druga oprema za skladišča. Investicija je stala nekaj več kot 1,5 milijona evrov. Sredstva so bila zagotovljena prek Programa razvoja podeželja (PRP). Le-ta bo zadrugi v prihodnje v veliko pomoč in kot je bilo povedano, se s skladiščenjem proizvodov, pripravo za trg in predelavo lahko dosežejo boljši pogoji, višje cene in s tem višja dodana vrednost kmetijskih proizvodov.

Vloga zadrug predvsem vključevanje in povezovanje kmetov v verige preskrbe s hrano

Ministrica je v nagovoru izpostavila pomen zadružništva v Sloveniji. Dodala je, da je vloga zadrug predvsem vključevanje in povezovanje kmetov v verige preskrbe s hrano. Le-to bo imelo v prihodnosti velik pomen: "Za uspešen razvoj pridelave hrane v Sloveniji bo v bodoče pomembno predvsem uspešno zastopanje kmetov pri poslovanju z ostalimi močnejšimi deležniki v verigi preskrbe s hrano, ki postaja vse bolj pomembno v času rasti cen, ki so posledica vojne v Ukrajini. Glavno vlogo zadrug in zadružnega sistema tako vidim predvsem pri odkupu, pogajanjih, sklepanju dolgoročnih pogodb in naročeni proizvodnji."

V nadaljevanju je predstavila tudi novosti na področju zadružništva, ki jih prinaša nov načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023 - 2027. Poudarila je, da bo nov strateški načrt še naprej podpiral in krepil vse člene v verigi preskrbe s hrano, prinaša pa tudi nekatere novosti: "Lahko bodo sodelovale pri vzpostavitvi kratkih dobavnih verig v okviru ustanavljanja skupin in organizacij proizvajalcev ter kot novost novega Strateškega načrta 2023 - 2027 kot nosilec ali član medpanožne organizacije, ki bo namenjena vertikalnemu povezovanju členov v verigi vrednosti."

Ljutomerski župnik Goran Merica je ob tem celotno investicijo blagoslovil, s prerezom traku pa so nove pridobitve slavnostno predali svojemu namenu ter si jih tudi pobliže ogledali. Sledilo še je druženje in pogostitev.Več v Gospodarstvo