Na ministrstvu pripravili nov ukrep: Draginjski otroški dodatek

V novembru in decembru 2022 ter januarju 2023 bodo družine avtomatično prejele draginjski dodatek za vsakega otroka.

Prlekija-on.net, četrtek, 15. september 2022 ob 16:49
Družine bodo prejele draginjski otroški dodatek

Družine bodo prejele draginjski otroški dodatek

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pripravili nov ukrep, ki bo v času draginje v pomoč družinam upravičenim do otroškega dodatka: v novembru in decembru 2022 ter januarju 2023 bodo le te avtomatično prejele draginjski dodatek za vsakega otroka.

Do draginjskega dodatka v višini otroškega dodatka za prvega otroka, bodo upravičene družine glede na dohodkovni razred. Dodatek bo družina prejela za vse otroke v družini. V kolikor je torej družina umeščena v prvi dohodkovni razred in ima tri otroke, bo prejela draginjski dodatek v višini 368,37 evrov, torej trikrat po 122,79 evrov.

Za upravičenost do draginjskega dodatka bo družina morala imeti veljavno odločbo za otroški dodatek za oktober/november/december. Ker se otroški dodatek izplačuje za nazaj, to pomeni izplačilo v novembru/decembru/januarju. Draginjski dodatek bo družina prejemala tri mesece (november/december/januar) poleg otroškega dodatka oziroma krajše obdobje, če bodo do otroškega dodatka upravičeni za krajše obdobje, npr. če se bo otrok rodil januarja in bo do otroškega dodatka upravičen od januarja dalje, bo upravičen do draginjskega dodatka samo za januar.

Vlog ne bo potrebno oddajati, izplačilo bo avtomatično. Draginjski dodatek se ne bo upošteval pri pravicah iz javnih sredstev, dohodnini in ne bo predmet izvršb.

Finančne posledice ukrepa znašajo 63 milijonov. Vlada predlog zakona pošilja v obravnavo Državnemu zboru po nujnem postopku.Več v Slovenija