Destinacija Štajerska, v katero je vključen tudi del Prlekije, uradno zaživela

Gre za edinstveno priložnost za turistični preboj Štajerske na širšem mednarodnem turističnem zemljevidu.

Prlekija-on.net, petek, 16. september 2022 ob 17:30
Prlekija

Prlekija

V torek, 13. septembra, je v prostorih Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor (RRA Podravje - Maribor) potekala ustanovna skupščina članov konzorcija destinacije Štajerske. S tem dogodkom je projekt tudi uradno zaživel, kar je edinstvena priložnost za turistični preboj Štajerske na širšem mednarodnem turističnem zemljevidu.

V destinacijo Štajerska je vključenih 15 partnerjev: ob RRA Podravje - Maribor še 7 turističnih organizacij (Zavod za turizem Maribor, Zavod za turizem Ptuj, Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o. (ki pokriva 8 občin), Ustvarjamo turizem Sonja Breznik s.p. (ki pokriva 5 občin), PRJ HALO (s 7 občinami), Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož (3 občine), Zavod za turizem Sveta Trojica v Slovenskih goricah ter občine Ruše, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Makole, Oplotnica in Poljčane, skupaj 34 občin. Uroš Rozman, pobudnik partnerstva in direktor RRA Podravje - Maribor: »Povezovanje regije v destinacijo Štajerska je bil izjemno zahteven proces, zato se zahvaljujem vsem partnerjem, ki so z vključitvijo podprli razvoj turizma v destinaciji. Verjamem, da se bo v partnerstvo v nadaljevanju priključilo še večje število občin v Podravju in širše. Sodelovanje med občinami in destinacijami je izredno pomembno, kar smo že dokazali s povezovanjem ob reki Dravi v Partnerstvu za Dravsko kolesarsko pot in na območju Pohorja s Partnerstvom za Pohorje

Projektne aktivnosti bo koordinirala RRA Podravje - Maribor, ob tesnem sodelovanju s partnerji. Cilj povezovanja je ustvariti večji preboj na mednarodnem trgu, saj se na ta način dosegajo močnejše sinergije pri oblikovanju skupnih turističnih produktov. Na ustanovni skupščini so zbrani za predsednico skupščine soglasno podprli direktorico Zavoda za turizem Ptuj, Tanjo Srečkovič Bolšec: »Gre za prelomen, zgodovinski trenutek, ko smo končno dokazali, da smo se tudi na našem območju pripravljeni povezovati in vidimo turizem - tako kot turisti - tudi izven mej naših občin. V naslednjem obdobju nas čaka izjemno zahtevno delo, ko moramo celotno zgodbo iz papirja prenesti v realno življenje. Že v kratkem se bo v skladu z današnjimi dogovori oblikoval akcijski načrt z jasno postavljenimi cilji, temu bo sledilo oblikovanje celostne grafične podobe ter postavitev spletne strani. Ko bodo temelji postavljeni, sledijo še promocijski in trženjski pristopi

Pogodba o sodelovanju se je v prvi fazi podpisala za obdobje dveh let in pol oz. do 31. 12. 2024, ko se bo izvedel prvi sklop projektnih aktivnosti. Skupno povezovanje pa močno spodbuja tudi nova Strategija slovenskega turizma 2022-2028, ki pozdravlja tovrstna regijska povezovanja.

Vključena tudi Destinacija Jeruzalem Slovenija

»Tudi Destinacija Jeruzalem Slovenija vidi turistično moč v regijskem povezovanju, zato smo veseli, da je končno prišlo do ustanovitve destinacije Štajerska. Preko destinacije Štajerska bomo lahko vsi deležniki bolje uresničevali in povečevali svoje marketinške in trženjske aktivnosti, oblikovali skupne produkte ter na tak način do sedaj razpršena sredstva združili za dosego skupnih ciljev in boljših rezultatov. Želimo si, da bi z omenjeno formalizacijo povezovanja imeli boljša izhodišča za nadaljnje tako slovenske kot mednarodne razpise. Enotni gremo pogumno naprej,« je poudaril Andrej Vršič, direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Občine Ormož.

Štajerska ima svoj unikaten okus, čustva in doživetja, zgodovino ter tradicijo. S smelimi načrti in vizijo, ki so si jo zastavili, odgovorno vstopajo na turistični zemljevid in se veselijo uspešnih skupnih zgodb.
Več v Gospodarstvo