Skoraj 4 milijone evrov za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

Upravičencem je bilo izdanih 360 odločb v skupni vrednosti 3.950.000 evrov za prestrukturiranje vinograda, ki vključuje zamenjavo sort, spremembo lokacije vinograda ali izboljšavo tehnologije.

Prlekija-on.net, petek, 23. september 2022 ob 14:10
Prleški vinogradi

Prleški vinogradi

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v petek, 23. septembra upravičencem izdala 360 odločb v skupni vrednosti 3.950.000 evrov. Izplačila so namenjena izvedbi prestrukturiranja in preusmeritve na 188 hektarjih vinogradov (na 94 hektarjih vzhodne in na 94 hektarjih zahodne regije).

Odobrena sredstva bodo upravičencem nakazana na njihov TRR 29.9.2022.

Podpora za prestrukturiranje vinogradov je namenjena vzdrževanju in uravnavanju obsega vinogradniških površin ter zagotavljanju tržno ekonomskih elementov pridelave grozdja. Prestrukturiranje vinograda vključuje zamenjavo sort, spremembo lokacije vinograda ali izboljšavo tehnologije, pri čemer mora biti obstoječi vinograd starejši od 10 let ali pa gre za zamenjavo sort s precepljanjem v vinogradu, ki ni mlajši od 5 let ali starejši od 20 let.