Obnovili so modelsko napoved onesnaženosti zraka z delci nad Slovenijo

S pričetkom kurilne sezone začenja Agencije za okolje objavljati modelsko napovedjo onesnaženosti zraka z delci.

Prlekija-on.net, petek, 30. september 2022 ob 11:58
Spremljamo lahko onesnaženost zraka

Spremljamo lahko onesnaženost zraka

S pričetkom kurilne sezone začenja Agencije za okolje objavljati modelsko napovedjo onesnaženosti zraka z delci. Modeli kakovosti zraka nam pomagajo pri ocenjevanju in napovedovanju ravni onesnaževal. Prednost modelov v primerjavi z meritvami je, da zagotavljajo informacijo o časovnem poteku ravni onesnaževal tudi na območjih, kjer meritev ne izvajajo.

Vzpostavili so regionalni disperzijsko-fotokemičen model Comprehensive Air quality Model with extensions; Environ, 2018 (CAMx), ki je povezan z meteorološkim modelom ALADIN/SI.

Model CAMx poleg meteoroloških vhodnih podatkov (zračni tlak, temperatura zraka, temperatura tal, hitrost in smer vetra, specifična vlaga, ...) upošteva še podatke o izpustih, kemijskih robnih pogojih, rabi tal in indeksu listne površine.

Pri modelskih izračunih lahko pride do večjih odstopanj v primerjavi z izmerjenimi vrednostmi. Posebej so odstopanja možna v primeru izračuna ravni delcev, ki so med onesnaževali krajevno in časovno najbolj spremenljive.

Podatke lahko vidite na spodnjih povezavah:

Modelska napoved onesnaženosti zraka z delci
Povprečne urne ravni onesnaževal
Indeks kakovosti zraka

Območji, ki ga upoštevata modela. ALADIN/SI
Območji, ki ga upoštevata modela. ALADIN/SI (večje), CAMx (manjše), vir: Agencija za okolje