To so županski kandidati v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž

Lokalne volitve, na katerih volimo župane in člane občinskih svetov, v nekaterih občinah pa tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti, bodo v nedeljo, 20. novembra 2022.

Prlekija-on.net, torek, 25. oktober 2022 ob 10:26
Županski kandidati v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž

Županski kandidati v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž

Objavljamo županske kandidate občin na območju UE Ormož. V občini Ormož sta dva kandidata in sicer Ivan Škrlec in Danijel Vrbnjak. V občini Središče ob Dravi se bodo za funkcijo župana oz. županje potegovali štirje kandidati. To so Jurij Borko, Toni Jelovica, Andrej Horvat in Renata Požgan Bubek, v občini Sveti Tomaž pa je en kandidat in sicer aktualni župan Mirko Cvetko.

Lokalne volitve UE Ormož
Županski kandidati v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, vir: DVK

Lokalne volitve, na katerih volimo župane in člane občinskih svetov, v nekaterih občinah pa tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti, bodo v nedeljo, 20. novembra 2022. Drugi krog volitev županov, kjer bo to potrebno, bo v nedeljo, 4. decembra 2022. Župani se volijo po večinskem sistemu, občinski sveti pa po večinskem ali proporcionalnem sistemu.

Volivci imajo volilno pravico samo v tisti občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS.