Tudi nagrobne sveče na koncu postanejo odpadek

V Sloveniji smo v letu 2021 kupili 4067 ton nagrobnih sveč. Če upoštevamo podatek o povprečni teži nove sveče (430 gramov) smo v Sloveniji leta 2022 kupili 9,45 milijonov sveč oziroma 4,48 sveče na prebivalca.

Prlekija-on.net, sobota, 29. oktober 2022 ob 11:12
Tudi sveče so odpadek

Tudi sveče so odpadek

Približuje se 1. november, ko se spominjamo naših pokojnih. V Sloveniji se na ta dan prižge veliko sveč, ki na koncu postanejo odpadek. Tradicijo prižiganja sveč v spomin pokojnikom v obsegu, ki odstopa od povprečja Evropske unije, poznajo še v Avstriji, Hrvaški, Poljski in na Portugalskem. Pri nakupu sveče kot simbola spomina in spoštovanja do pokojnih pogosto niti ne razmišljamo o tem, da bo nakup, ali del tega nakupa, prej ali slej končal med odpadki.

V Sloveniji smo v letu 2021 kupili 4067 ton nagrobnih sveč. Če upoštevamo podatek o povprečni teži nove sveče (430 gramov) smo v Sloveniji leta 2022 kupili 9,45 milijonov sveč oziroma 4,48 sveče na prebivalca. Iz zbranih podatkov tako na Ministrstvu za okolje in prostor ugotavljajo, da se letna količina kupljenih nagrobnih sveč zmanjšuje. V primerjavi z izhodiščnim letom 2010 je količina v letu 2021 manjša za okoli 40%, prav tako pa je 3% manjša od količine iz leta 2020.

Ministrstvo za okolje in prostor ne spodbuja uvedbe posameznih tipov sveč, ampak uporabnike poziva k trajnostnemu ravnanju. Vsak tip sveč ima tako prednosti kot tudi pomanjkljivosti. Najpomembnejše je, da se za vse odpadne nagrobne sveče (katerega koli tipa), s pokopališč preko sistema zbiranja zagotovi obdelava pri izvajalcu, ki je za obdelavo usposobljen in ima ustrezna dovoljenja za tak postopek.

Na ministrstvu opozarjajo, da morajo biti obiskovalci pokopališč pri uporabi ''biorazgradljivih sveč'' pozorni, da se njihove (biorazgradljive) ostanke po uporabi zavrže v zabojnik za biološke odpadke.

Najprej preprečevanje nastajanja odpadkov

Količino odpadkov se da zmanjšati s preprostimi ukrepi, ki jih lahko izvajamo v vsakdanjem življenju. To je mogoče narediti že tako, da ne nakupujemo stvari, ki jih ne potrebujemo, ki imajo kratko življenjsko obdobje, da ne menjamo oziroma zavržemo stvari, ker bi imeli radi druge in podobno.

Odpadne nagrobne sveče (kot številne druge stvari, ki jih kupujemo) same po sebi niso nevaren odpadek. Posledice njihovega zbiranja skladiščenja in obdelave so škodljivi vplivi na okolje, predvsem emisije v zrak, vode, povzročanje hrupa, emisije izpušnih plinov pri transportu odpadnih nagrobnih sveč in nastajanje odpadkov.

V skladu s Programom ravnanja z odpadki in programom preprečevanja odpadkov hierarhija ravnanja z odpadki kot prednostni vrstni red določa preprečevanje odpadkov, nato pripravo za ponovno uporabo, recikliranje, druge postopke obdelave in šele na koncu njihovo odstranjevanje (odlaganje).

Da se odpadne sveče ne bi kopičile pri upravljavcih pokopališč in izvajalcih občinske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, vas vabijo, da prižgemo svečo manj.Več v Gospodarstvo