Dizel in kurilno olje cenejša, bencin dražji

Ponovno se spreminjajo cene v naslednjem 14-dnevnem obdobju, torej od torka, 8. novembra, do vključno ponedeljka, 21. novembra 2022.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 7. november 2022 ob 14:20
Ponovno se spreminjajo cene goriv

Ponovno se spreminjajo cene goriv

Najvišji dovoljeni drobnoprodajni ceni dizla in 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina (NMB-95) izven avtocestnega križa bosta v naslednjem 14-dnevnem obdobju, torej od torka, 8. novembra, do vključno ponedeljka, 21. novembra 2022, znašali 1,718 evra za liter dizelskega goriva in 1,482 evra za liter NMB-95. Obenem bo nova najvišja dovoljena drobnoprodajna cena kurilnega olja znašala 1,401 evra na liter.

Dizelsko gorivo bo tako cenejše za dobrih pet centov (5,7), NMB-95 pa dražji za dobrih pet centov (5,2) kot v preteklem 14-dnevnem obdobju. Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena kurilnega olja pa bo nižja za slabih 6 centov (5,8) kot v preteklem 14-dnevnem obdobju.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

"Liter dizla bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju 1,718 evra na liter, kar pri 50-ih litrih znese 85,90 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,875 evra na liter. Pri 50-ih litrih bi plačali 93,75 evrov, kar pomeni, da pri 50-litrskem tanku pri točenju dizla potrošnik prihrani 7,85 evra.

Za liter NMB 95 bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,482 evra na liter, pri 50-ih litrih to znese 74,10 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95 in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,588 evra na liter. Potrošnik bi za 50 litrov plačal 79,40 evrov, kar pomeni, da pri 50-litrskem tanku pri točenju NMB 95 potrošnik privarčuje 5,3 evra.

Za liter kurilnega olja bo v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,401 evra na liter. Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.401 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi bilo po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, potrebno odšteti okoli 1,498 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.498 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 97 evrov," ob tem navajajo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.